hoc guitar

Hợp âm guitar "Cây vĩ cầm"

Hợp âm Guitar bài hát "Cây vĩ cầm"


guitar - hop am cay vi cam

Cây vĩ cầm (Bm), đã câm lặng từ lâu (Em)
Con còn nhớ (A) khi chai sạn chưa hôn lên tay cha (D)
Cây vĩ cầm(Bm), vẫn ngân nga hằng đêm (Em)
Bay mãi vào(G) một thời ấu thơ (F#) là cây vĩ cầm.(Bm)

Trời bao giông bão (F#)
Bao tháng năm (G) kiếp người vẫn còn (F#) với cha
Cây vĩ cầm. (Bm)

[ĐK:]
*
Bao(Bm) năm tim cha(G) cuốn bao dung (A) vào tim con(D)
Nồng (Em) nàn yêu thương (A) chuông ngân lên cao vút (F#)
Đã (Bm) lớn theo con(G) những vết chai (A) sần tay cha (D)
Tâm hồn cha (G) cháy lên bừng trong (F#) mắt con hy vọng. (Bm)
(Tương tự)
Nước mắt con rơi thánh thót như đán năm xưa
Đôi tay thăng hoa gửi buồn theo năm tháng
Réo rắc du dương những âm vang ngày thanh xuân
Cung đàn con cất lên hồi sinh trái tim vĩ cầm.

Người con (Em) cha đã bán(D)một nửa linh hồn (A) cây vĩ cầm (Bm)
Cha hằng (D) dấu yêu (Bm)
Vì con (Em) cha đã hoá (D) cây bàng ra hoa (A) ngồi xiêu vẹo (Bm)
Hiên nhà (D) ngóng trông.(Bm)

Tiếng vĩ cầm (Em) du dương (Bm)
Mùa xuân (Em) trôi đi thu sang (A) cuối hạ (D0
Cây bàng(Em)rụng lá mùa đông (Bm)
Thời gian(Bm) cừ trôi cha tôi (A) cừ già (Bm)
Cây đàn (G) chẳng thấy (A) về đâu (Bm)

Cung đàn con (G) cất lên hồi sinh (F#) trái tim...vĩ cầm. (Bm)----(B)

Nguồn guitarpro.vn

No comments:

Post a Comment