hoc guitar

Hợp âm Chiếc khăn Piêu – Doãn Nho

Nghe con chim (Bm) cúc cu (D9) kìa nó hát (Gmaj7) lên một câu rằng.(A)
Có một nàng(Bm) ở trong rừng (D9)tìm trong rừng,(Gmaj7)
kiếm trong rừng (A) chiếc khăn Piêu (E7)
Chiêc khăn Piêu(Bm) Thêu chỉ hồng(D9) để gió cuốn (Gmaj7)bay về đâu (A)
Chiêc khăn Piêu (Bm) thêu chỉ hồng(D9) theo gió cuốn (Gmaj7) bay về đâỵ(A)
Vương trên câỵ(E7)
 
Astri ơi(Bm) tới đây (D9)nhặt lấy chiếc (Gmaj7)khăn đẹp nàỵ (A)
Thôi này đừng (Bm)tìm trong rừng (D9), lạc trong rừng,(Gmaj7)
nát hoa rừng (A) khăn Piêu đâỵ  (E7)
Á (Bm)ơi có phải  (D9) thắm thiết duyên(Gmaj7) nhau, (A)
chiếc khăn (Bm) đây làm (D9) mối nối(Gmaj7) duyên nhau(A), thời tôi chờ.(Bm – D9 – Gmaj7- A )

Tiếng tôi vang rừng núi (Em9) sao không ai trả lời (Gmaj7)
Nhắn tin theo cùng gió (A)
Khăn còn đây đợi người (Bm)

Hoà âm thực hiện bởi Guitar Đam Mê 

No comments:

Post a Comment