hoc guitar

Khóa học đệm hát Guitar nâng cao

Đối tượng tham gia

  • Đã biết một chút về Guitar, có thể chơi được một số bài hát với các hợp âm và tiết tấu đơn giản.

  • Bỏ chơi Guitar một thời gian dài muốn nhanh chóng lấy lại cảm giác và học sâu hơn về đệm hát.


Quy trình tham gia khóa học đệm hát Guitar nâng cao

  • Tham gia buổi kiểm tra trình độ hiện tại với chuyên môn của HGN Music


No comments:

Post a Comment