hoc guitar

Hợp âm guitar "Con số 0"

Hợp âm Guitar bài hát "Con số 0"


guitar - hop am con so 0

1.[Am] Ai đã đi tới hết chân[Em] trời
Ðầy ắp sóng[F] gió -
chênh vênh[C] bến bờ
Mà đã thấu[Dm]hết?
Thấu hết chuyện[E7]đời?

2. .[Am]Ai dấn thân thấm đẫm bụi [Em]hồ
Ngầu đắng khoé[F] mắt
Oằn cong lưng [C]trần
Mà đã thấu[Dm] hết?
Thấu hết chuyện[E] đời?

Ref:

[Am]Có Những con người mới đôi[Em] ba tuổi đời
Cuộc[Am] sống mới bắt đầu đã cho[Em] rằng mìnhthấu [Am]hết.
[Dm]Làm được gì? và đã có[F] gì?
chỉ học[F] đòi thói chê[E] bai
[F]Đời khờ chẳng biết thânmình

[F]Hình hài chỉ [E]là con số[Am] O
[F]Hình hài chỉ [E]là con số[Am] O
[E]con số [Am]O.

1.[Am]Hãy nuốt trôi hết thuốc đắng dã[Em] tật
Này hãy gắng[F] sống
Biết ta biết[C] người
Ðời chưa thấu[Dm] hết
Xin hãy kiệm[E7] lời

2. [Am]Ai đã qua phút sống chân[Em] thành
Vị đắng đã [F]thấm sẽ thấy vị [C]ngọt
Đời chưa thấu [Dm]hết
Xin hãy kiệm [E] lời

Nguồn guitar.vn

No comments:

Post a Comment