hoc guitar

Guitar pro - Thay đổi biểu đồ thêm vào (tiếp)


  1. Track chọn lựa


Để cho lời bài hát hiện ra trên bản nhạc, bạn phải chọn 1 track. Lời bài hát sẽ tự động được gửi vào track đó. Guitar pro hoạt động với một cú pháp riêng để quản lý.

Nhìn chung bài hát được đặt trong track giai điệu, tuy nhiên bạn có thể đặt cả lên track nhạc cụ cũng được, song hầu như chắc chắn bạn sẽ phải sửa lại cho đúng. Khá bất ngờ nếu mỗi nhịp ứng với 1 âm tiết đơn nhất. Làm ơn lưu ý rằng bạn có thể không cần nhập lời bài hát cho track nếu không biết giai điệu.

  1. Dòng


CÓ thể nhập vào 5 dòng trên văn bản. Những dòng này hiển thị dưới nhau trên track được chọn.

  1. Ô nhịp khởi đầu


Với mỗi dòng có thể đặt ô nhịp khởi đầu từ lời bài hát sẽ thêm vào. Vì thế không phải thêm vào khoảng trống lúc bắt đầu phần lời bài hát.

  1. Lời bài hát


Vùng biên tập để nhập lời bài hát vào.

Guitar pro tự thêm mỗi âm tiết cho 1 nhịp khác nhau. Một sự thay đổi âm tiết được nhận ra khi có khoảng trống cách ( ) hay một dâu gạch ngang (-). Vì vậy phải dùng dấu gạch ngang để phân tach mỗi âm tiết trong 1 từ. Nếu không muốn Guitar pro chia ra 2 hãy thay dấu cách bằng dấu (+). Để thêm vào nhịp trống chỉ việc thêm vào vài dấu cách hoặc dấu gạch ngang. Dòng ngắt quãng được xem như những dấu cách. Tuy nhiên, vài đường đứt quãng có giá trị như  1 dấu cách. Vì thế bạn có thể biên tập văn bản mà không gặp bất cứ trở ngại gì cả. Văn bản nằm trong dấu ngoặc vuông không được hiển thị trong bản nhạc. Sử dụng ngoặc vuông để thêm nội dung hay tựa đề vào đoạn văn (“mở đầu”, “điệp khúc”, …)

Nút lần lượt để cắt, sao và dán văn bản

Lưu ý: Nếu chỉnh sửa bất cứ nốt nào trên track có lời, bạn sẽ phải trở lại cửa sổ lyric và nhấn nút OK để cho guitar pro tính toán lại vị trí lời ca khi trên track đã chỉnh sửa.

No comments:

Post a Comment