hoc guitar

Hợp âm guitar (chords) "Rolling in the deep"

Hợp âm Guitar bài hát (chords) "Rolling in the deep"guitar - hop am chord rolling in the deep 


CAPO 3

Am
There's a fire starting in my heart,
F G
Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark

Am
Finally, I can see you crystal clear.

Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
See how I leave, with every piece of you
Don't underestimate the things that I will do.
Am
There's a fire starting in my heart,
G
Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark

F G
The scars of your love, remind me of us.
Em F
They keep me thinking that we almost had it all
F G
The scars of your love, they leave me breathless
Em E
I can't help feeling...

Am C
We could have had it all... (I wish you, never had met me)...
F(hold) G
Rolling in the Deep (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Am C
Your had my heart... (I wish you)... Inside of your hand (Never had met me)
F(hold) G
And you played it... (Tears are gonna fall)... To the beat (Rolling in the deep)

Am
Baby I have no story to be told,
E(ddd) G(ddd)
But I've heard one of you and I'm gonna make your head burn.
Am
Think of me in the depths of your despair.
E(ddd) G(ddd)
Making a home down there, as mine sure won't be shared.

F G
The scars of your love, remind me of us.
Em F
They keep me thinking that we almost had it all
F G
The scars of your love, they leave me breathless
Em E
I can't help feeling...

Am C
We could have had it all... (I wish you, never had met me)...
F(hold) G
Rolling in the Deep (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Am C
Your had my heart... (I wish you)... Inside of your hand (Never had met me)
F(hold) G
And you played it... (Tears are gonna fall)... To the beat (Rolling in the deep)

Am C
We could have had it all
F G
Rolling in the Deep
Am
Your had my heart Inside of your hand
G
And you played it To the beat

Am (hold)
Throw yourself through ever open door (Whoa)
Count your blessings to find what look for (Whoa-uh)
Turn my sorrow into treasured gold (Whoa)
And pay me back in kind- You reap just what you sow.

Am C
(I wish you... Never had met me)
F G
We could have had it all (Tears are gonna fall... Rolling in the deep)
Am C
We could have had it all yeah ( I wish you... never had met me)
F(Hold)
It all. (Tears are gonna fall)
G
It all, It all (Rolling in the deep)

Am C
We could have had it all... (I wish you, never had met me)...
F G
Rolling in the Deep (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Am C
Your had my heart... (I wish you)... Inside of your hand (Never had met me)
F G
And you played it... (Tears are gonna fall)... To the beat (Rolling in the deep)

Am C
We could have had it all... (I wish you, never had met me)...
F (hold) G
Rolling in the Deep (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Am C
Your had my heart... (I wish you)... Inside of your hand (Never had met me)
F
But you played it
You played it.
You played it.
G End on Am
You played it to the beat.

Lời dịch:

Trong trái tim tôi bùng cháy ngọn lửa
Theo đuổi tình cảm của mình và nó đưa tôi khỏi cõi mông lung

Cuối cùng tôi cũng hiểu được bản chất anh
Cứ đi mà bán rẻ tôi, tôi sẽ phanh phui hết những việc làm nhơ bẩn của anh
Anh thấy đấy, tôi sẽ sống thế nào với từng mảnh ghép của anh
Đừng bao giờ đánh giá thấp việc tôi sẽ làm

Vết thương lòng gợi tôi nhớ lại về chúng ta
Chúng khiến tôi nghĩ rằng đáng lẽ ta đã có được tất cả
Những vết thương lòng, chúng khiến tôi khó sống tiếp
Tôi chẳng thể thôi nghĩ

Đáng lẽ ta đã có được tất cả
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Yêu nhau say đắm
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)
Anh đã có trái tim tôi trong tay
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Anh đùa giỡn với trái tim tôi tới từng nhịp đập
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)

Anh chẳng còn câu chuyện nào để ngụy biện nữa
Nhưng tôi đã nghe một chuyện về anh và tôi sẽ khiến đầu óc anh quay cuồng
Hãy nghĩ về tôi, là nỗi tuyệt vọng tột cùng của anh
Hãy tự tạo dựng một mái ấm, còn mái ấm của tôi chẳng thể chia sẻ đươc nữa

Vết thương lòng gợi tôi nhớ lại về chúng ta
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Chúng khiến tôi nghĩ rằng đáng lẽ ta đã có được tất cả
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)
Những vết thương lòng, chúng khiến tôi khó sống tiếp
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Tôi chẳng thể thôi nghĩ
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)

Đáng lẽ ta đã có được tất cả
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Yêu nhau say đắm
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)
Anh đã có trái tim tôi trong tay
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Anh đùa giỡn với trái tim tôi tới từng nhịp đập
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)

Đáng lẽ đã có được tất cả
Yêu nhau say đắm
Anh đã có trái tim tôi trong tay
Anh đùa giỡn với nó tới từng nhịp đập

Vứt bỏ tâm hồn anh qua những cánh cửa mở
Tự an ủi mình rằng để tiếp tục tìm kiếm
Biến nỗi buồn khổ của tôi thàng điều quý giá
Anh sẽ phải trả giá tất cả, gặt lại những gì mình đã gieo giắt

(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Vết thương lòng gợi tôi nhớ lại về chúng ta
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)
Đáng lẽ ta đã có tất cả
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Tất cả
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)

Đáng lẽ ta đã có được tất cả
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Yêu nhau say đắm
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)
Anh đã có trái tim tôi trong tay
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Anh đùa giỡn với trái tim tôi tới từng nhịp đập
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)

Đáng lẽ đã có được tất cả
(Anh sẽ phải ước rằng chưa từng gặp tôi)
Yêu nhau say đắm
(Nước mắt sẽ rơi vào tận đáy lòng)
Anh đã có trái tim tôi trong tay

Anh đùa giỡn
Đùa giỡn
Đùa giỡn
Đùa giỡn với nó tới từng nhịp đập

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, loidich.com

No comments:

Post a Comment