hoc guitar

Hợp âm guitar "Cây đàn bỏ quên"

Hợp âm Guitar bài hát "Cây đàn bỏ quên"


 

guitar - hop am cay dan bo quen

Hôm [Dm] xưa tôi [C] đến nhà [F] em
Ra [Dm] về mới [D7] nhớ rằng [Gm] quên cây [Dm] đàn
Tình tang tính tính tình tang


Đêm [Dm] khuya thao [C] thức mơ [F] màng
Chờ [Gm] mai tìm [F] đến cô [A7] nàng ngây [Dm] thơ
Tình [F] tang tính tính tình tang

Hôm [Dm] sau tôi [C] đến nhà [F] em
Cây [Dm] đàn nằm [D7] đó nhưng [Gm] em đâu [Dm] rồi?
Tình tang tính tính tình tang

Bông [Dm] hoa trên [C] phím tươi [F] cười
Người [Gm] tiên tặng [F] đoá hoa [A7] đời xinh [Dm] xinh
Tình [F] tang tính tính tình tang

Tôi [Dm] nâng niu cây [F] đàn, tình tang
Đem [Dm] về say [F] đắm, tôi [D7] nâng niu hoa [Gm] tàn, tình tang
Khi [C] bông hoa úa [Dm] vàng, tình tang
Lòng [C] tôi vấn [F] vương, nhớ [A7] người hay nhớ [Dm] hương? tình tang

Đàn [Bb] ôi Thôi [Dm] cứ lên tiếng [Bb] than
Hay [C] cứ reo nỗi [F] hoan
Trên [Dm] đường lên viễn [F] phương
Tang [Dm] tình tang tính [F] tang

Người [Dm] ôi ! Tôi [Bb] thường hay muốn [F] biết
Với tình hoa thắm [Dm] thiết
Yêu tôi hay yêu [F] đàn?
Yêu [Gm] tôi hay yêu [Dm] đàn?

Nguồn guitarpro.vn

No comments:

Post a Comment