hoc guitar

Hợp âm guitar (chords) "A perfectly good heart"

Hợp âm Guitar bài hát (chords) "A perfectly good heart"


 

guitar - hop am a perfectly good heartD               A
Why would you want to break a perfectly good heart
Cadd9 Em7
Why would you want to take our love and tear it all apart now
D A
Why would you want to make the very first scar
Cadd9 Em7 D
Why would you want to break a perfectly good heart

VERSE:
Em7 Cadd9 D
Maybe I should’ve seen the signs
A
Should’ve read the writing on the wall
Em7 Cadd9 D
And realized by the distance in your eyes
A
That I would be the one to fall
Em7 Cadd9
No matter what you say
Em7
I still can’t believe
Cadd9
That you would walk away
A
It don’t make sense to me but

REPEAT CHORUS
Em7 Cadd9 Em7
It’s not unbroken anymore
Cadd9 D A Cadd9 A D A Cadd9 A
How do I get it back the way it was before?

Lời dịch:

Tại sao anh muốn làm tổn thương, một trái tim trong sáng?
Tại sao anh muốn lấy đi tình yêu của chúng ta, và tách làm 2 nửa?
Tại sao anh muốn tạo nên vết thương lòng trong em?
Tại sao anh muốn làm tổn thương, một trái tim trong sáng?

Có lẽ em nên nhìn những tín hiệu, nên đọc những dòng chữ được viết trên rào cản
Và phải thấy một khoảng cách trong đôi mắt anh, và nhận ra rằng chỉ có mình em phải đau khổ
Dù anh có nói gì đi nữa, em vẫn không thể tin
rằng anh sẽ ra đi

Chẳng làm em quan tâm nhiều, nhưng:

Tại sao anh muốn làm tổn thương, một trái tim trong sáng?
Tại sao anh muốn lấy đi tình yêu của chúng ta, và tách làm 2 nửa?
Tại sao anh muốn tạo nên vết thương lòng trong em?
Tại sao anh muốn làm tổn thương, một trái tim trong sáng?

Trái tim em không còn lành lặn
Làm sao em có thể gắn liền đây?


Tại sao anh muốn làm tổn thương, một trái tim trong sáng?
Tại sao anh muốn lấy đi tình yêu của chúng ta, và tách làm 2 nửa?
Tại sao anh muốn tạo nên vết thương lòng trong em?
Tại sao anh muốn làm tổn thương, một trái tim trong sáng?


Tại sao anh muốn làm tổn thương, một trái tim trong sáng?
Tại sao anh muốn lấy đi tình yêu của chúng ta, và tách làm 2 nửa?
Tại sao anh muốn tạo nên vết thương lòng trong em?
Tại sao anh muốn làm tổn thương, một trái tim trong sáng?

(Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com)

No comments:

Post a Comment