hoc guitar

Guitar pro - Các ký hiệu sử dụng trong guitar pro 5 trở lên

Khái niệm cơ bản để đọc nhạc:

  • Đọc khuông nhạc


Ký hiệu khuông nhạc được tạo ra để đọc nhạc dễ dàn hơn cho ác nhạc cụ lên dây. Cái này có thể nắm được nhanh chóng kể cả khi bạn không biết bất cứ lý thuyết gì về âm nhạc cả. Nó sẽ hiển thị cho bạn dây nào cần bấm vào, cái này khá quan trọng vì cuối cùng nốt đó có thể chơi trên vài dây khác.

guitar pro - cac ky hieu trong guitar pro 5
Mỗi dây trên đàn guitar được hiển thị ứng với 1 đường thẳng. Những số biểu thị phím cần đặt ngón vào để gảy. Số 0 nghĩa là dây được chơi mở ra - đó là không được bấm lên bất cứ phím nào khác. Đường thấp nhất là dây to nhất (Mi giáng), khi mà đường phía trên là dây Mi cao (dây thanh hơn). Là thứ bạn trông thấy khi chơi đàn guitar và không hiển thị khi bạn ở trước mặt nó.

  • Ký hiệu nhịp điệu


Nốt nhạc có những khác biệt về khoảng thời gian vang lên. Khoảng thời gian tồn tại này không tính bằng giây mà có thể hiểu nôm na như một chuỗi các nhịp độ. Một phần tư (1/4) nốt ứng với 1 phách. Nhịp độ của bản nhạc được biểu thị với bpm (beats per minute - số nhịp mỗi phút). Dô đó nếu nhịp độ là 60, thì 1/4 nốt kéo dài 1 giây. Nếu nhịp độ là 120 thì 1/4 nốt là nửa giây. Những nốt khác được biểu thị trong hạn nốt 1/4.

guitar pro - cac ky hieu 2 trong guitar pro 5
Khi 1 nốt được chấm đôi, độ dài của nó sẽ là 1 và thêm 1/2 lần so với giá trị gốc (nghĩa là nhân lên 1,5 lần).

guitar pro - cac ky hieu 3 trong guitar pro 5

n-tuplets bao gồm việc chơi một số nốt cụ thể trong khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn 1 triplet (nhóm 3 nốt ngang) của quãng 8 (3x1/2 phách = 1,5 phách) được vang lên trng cùng một phách:

guitar pro - cac ky hieu 4 trong guitar pro 5

No comments:

Post a Comment