hoc guitar

Hợp âm guitar "Bạn tôi"

Hợp âm Guitar bài hát "Bạn tôi"


guitar - hop am ban toi

 

(Bm) Bạn tôi sáng nhịn ăn (D) lên (A) giảng -dường (Bm)
Bạn tôi sáng -dạp xe (D) 20 (A) cây số (Bm)
Thằng -di dạy thêm (G)
Đứa làm (A) tiếp thị (D)
Thằng làm (Bm) quán cơm (A)
Tối về (F#m7) một gói mì tôm (Bm)

Tối về kể chuyện nhau nghe (D)
Chuyện buồn vui (A) ngày tháng xa nhà (D)
Tối về (Bm) giọng Bắc Trung Nam (A)
chia cùng -điếu thuốc (G) sớt (F#m7) chuyện vui buồn (Bm)

Miền Tây nước lớn (D) -đứng ngồi (Bm) không yên (Em)
Miền Trung lũ lụt (F#m7) suốt -đêm (A) không ngủ (Bm) (A) (Bm)
Chúng tôi vào đại học (Em)

Niềm vui (A) chưa dứt (D) bao (C#m) nỗi âu lo (F#m7)
Dáng (G) mẹ gầy hơn trước (D) tóc (Em) ba thêm sợi bạc (F#m7)
Chiều nay (A) tin bão phương xa (G)
Lòng con chua xót (F#sus4)
Con (F#7) chưa về chưa về lòng thắt cơn -đau (Bm)

 

nguồn : sưu tầm

No comments:

Post a Comment