hoc guitar

Hợp âm guitar - Happy birthday to you (giọng C)

Hợp âm guitar dành cho bạn nào hát giọng C

Happy birth (C) day to you (G)
Happy birth (G) day to you (C)
Happy birth (C) day
Happy birth (Am) day
Happy birth (G) day to you (C)

No comments:

Post a Comment