hoc guitar

Hợp âm guitar "Thuyền và biển"

Hợp âm Guitar bài hát "Thuyền và biển"


guitar - hop am thuyen va bienĐiệu Slow
[Bm] Chỉ có thuyền mới [F#m] hiểu
[Em] Biển mênh mông nhường [Bm] nào
Chỉ có [G] biển mới [Em] biết
Thuyền đi [A] đâu về [Bm] đâu

Những [Em] ngày không gặp nhau
Biển [Bm] bạc đầu thương nhớ
Những [B7] ngày không gặp [Em] nhau
Lòng thuyền [F#] đau rạn [Bm] vỡ

Nếu từ giã thuyền [F#m] rồi
Biển chỉ [F#] còn sóng [Em] gió
[Bm] Nếu phải cách xa [Em] em,
Anh chỉ [D] còn bão [F#] tố
[Bm] Nếu phải [G] cách xa [A] em,
Anh chỉ [F#] còn... [Em] [F#] bão [Bm] tố...!

Nguồn guitarpro.vn


 

No comments:

Post a Comment