hoc guitar

Hợp âm guitar "Rồi từ đây"

Hợp âm Guitar bài hát "Rồi từ đây"


guitarr - hop am roi tu day

Điệu Slow surf
[G] Ngày hôm qua chợt biết [C] nhớ biết ngóng trông [G] ai.
Hỏi [Em] lòng tình yêu đang [Am] đến
Hay nhớ [D] thương ngẩn ngơ thế [G] thôi. [F#7]
Chiều [B7] hôm nay anh không thấy em
Bồi hồi mong [Em] đến mai trời sáng.

Được trông thấy [C] ai kia dù trong [D] giây phút.
[G] Rồi một hôm một khúc [C] hát thắm thiết qua [G] đây.
Cùng [Em] một tình yêu trong [Am] đó
Nàng đã [D] trao đến anh một [G] sớm mai. [F#7]
Và [B7] tình anh nương theo gió bay
T ìm lời [Em] thơ nối khúc nhạc đó
Hòa ca đến [Am] mai sau tình yêu mãi [B7] ngân vang.
Rồi [Em] từ đây bên anh nhé em của [Am] anh
Anh [Am] xin hứa yêu mình [C] em.

Bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho [D] em.
[B7] Rồi một [Em] mai đôi ta lỡ xa rời [Am] nhau.
Con [Am] tim vẫn luôn bền [C] lâu.
Trao nhau muôn [Am] đời về [D] sau.
Tình luôn đậm [G] sâu.

Nguồn guitarpro.vn

No comments:

Post a Comment