hoc guitar

Đệm hát cơ bản

Khoá học guitar đệm hát cơ bản:


[stextbox id="info" caption="Guitar đệm hát cơ bản - Đủ để đệm hát bằng guitar và tự học thêm" collapsing="true" collapsed="false"]

  • Lớp 1-1. Đệm hát sau 2 tuần

  • Sau 12 buổi đệm hát được bài bất kỳ.

  • 12 buổi (1-3 buổi/tuần). Học phí: 3.500.000đ (gia sư: +240.000đ)


[/stextbox]
Nếu bạn thiếu thời gian, hãy đăng ký khoá học guitar này.

Khóa học guitar
9.51068

December 18, 2011


Đặng Quang Đức

No comments:

Post a Comment