hoc guitar

Hợp âm guitar - Làm gì để quay trở lại - Phan Đinh Tùng

Hợp âm giọng gốc theo Phan Đinh Tùng: F#m

(Sáng tác: Phạm Mạnh Quỳnh)

Anh đã sống những ngày qua (F#m)
cô đơn với nhớ mong (C#m)
với những nỗi hối hận (D) (A)
Anh đã nghĩ đến tình yêu (F#m)
nghĩ đến những tháng ngày (C#m)
và nghĩ đến em (E)...

Còn chính lúc này (A)
một mình nhìn đêm đen (E)
và những kỷ niệm (F#m)
ùa về dày vò con tim anh (C#m)..
Người biết không người (D)
anh chỉ mong mình đừng xa cách (A)
sẽ vẫn như xưa (D)..
Làm gì để quay trở lại (E) (F#m)...

Chỉ vì anh không suy nghĩ (F#m)
khi vui nói ra đôi lời (C#m)
đến lúc anh chợt hiểu ra (D)
thì điều ấy đã làm em tổn thương (A)...
Rồi thì mọi chuyện lâu nay (F#m)
em xem như mây thoáng bay (C#m)
và nói chia tay khi anh (D)
chưa kịp giải thích điều gì (A)??

HocGuitar.NET

Chẳng lẽ biết bao ngày qua (F#m)
không thể khiến em thứ tha (C#m)
phải chăng tình yêu trong em (D)
chưa đủ lớn như trong anh (A) ...
Và không có em ở bên (F#m)
anh vẫn sống tiếp đấy thôi (C#m)
nhưng chỉ là đối với anh (D)
giờ chẳng còn ý nghĩa nữa rồi (F#m)..

Xin anh hãy để anh sửa sai (F#m)
cho anh chuộc lỗi lầm (C#m)
cho anh được quay lại.. (D)
Vì anh muốn đến bên em (A)
anh muốn những ngón tay (C#m)
lại đan vào nhau người hỡi... (F#m)

Đăng ký Hoc guitar co ban tại HGN Music

No comments:

Post a Comment