hoc guitar

Hợp âm Guitar - Chia Xa (Tuấn Hưng)

Tuấn Hưng giọng G.

Ôi cuộc đời (G) tại sao bao ngang trái (D), chia lìa đôi (C) tình nhân chúng ta (D).
Khi đôi ta (Am) đang yêu đắm say, (D)
Em xa rồi(G) còn anh trong thương nhớ (D), ôm tình yêu (C) mà ta đắp xây. (D)
Mình yêu nhau (Am) mới đây, đã xa (D).
Xa (G) nhau mất rồi (Em) .Em (C) yêu đã xa nhau. (D)
Xa (C) nhau thật sao, nhớ thương em nhiều hơn (D).
Dẫu xa nhau (G) mà anh luôn tin rằng. (Em)
Trái tim minh (C) cùng nhịp đập với nhau. (D)
Tình anh vẫn (G) 1 lòng, dù xa mãi ngàn trung. (Em)
Mong 1 ngày (C)mới mình sẽ (D) bên nhau trọn đời. (G)

Tượng tự cho đoạn sau

Em xa rồi, còn anh trong thương nhớ.
Ôm tình yêu mà ta đắp xây.
Mình yêu nhau mới đây, đã xa.
Xa nhau thật sao, nhớ thương em nhiều hơn. hỡi em......

Dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng.
Trái tim minh cùng nhịp đập với nhau.
Tình anh vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trung.
Mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời

HocGuitar.NET

No comments:

Post a Comment