hoc guitar

Hợp âm guitar "Chuyện tình hoa ban trắng"

Hợp âm Guitar bài hát "Chuyện tình hoa ban trắng"


guitar- hop am chuyen tinh hoa ban trang

Lâu [Am] quá không [Em] về thăm xóm [Am] đạo
[Em] Từ ngày binh lửa cháy quê [Am] hương
[Cadd9] Khói bom che [Em] lấp chân trời [Am] cũ
[Dm] Che cả người [Em] thương nóc giáo [Am] đường

[Am] Từ lúc giặc [Cadd9] tràn qua xóm [Am] đạo
Anh [Em] làm chiến sĩ giữ quê [Dm] hương
Giữ [Am] màu áo [Em] tím cành hoa [Am] trắng
Giữ [Em] cả trường [G] xưa nóc giáo [Am] đường
Giặc [Am] chiếm lầu [Em] chuông xây ổ [Am] súng
Súng [Em] gầm vang đổ gạch nhà [Am7] thờ
Anh [Dm] gom gạch nát xây tường [Am] cũ
Chiếm [Em] lại lầu [G] chuông nóc giáo [Am] đường

Nhưng [Em] rồi người trai anh hùng [Am] ấy đã [Dm] chết hiên ngang dưới bóng [Am] cờ
Chuông [Am] đổ ban chiều hồi vĩnh [Em] biệt tiễn [Dm] anh ra [Em] khỏi cổng nhà [Am] thờ
Hoa [Am] trắng thôi [Em] cài trên áo [Am] tím mà [C] cài trên nắp áo quan [Dm] tang
Hoa [Am] trắng thôi [Em] cài trên áo [Am] tím nỗi [Em] buồn ôi [G] kỉ niệm ban [Am] đầu
Xe [Am] tang đã khuất nẻo [Dm] đường chuông nhà thờ [C] khóc tiễn người ngàn [Am] thu
Chiều [Dm] nay áo tím bơ [Em] vơ.Thương cành hoa [G] trắng trên [Em] mộ người [Am] xưa.

Nguồn: diễn đàn guitarpro.vn

 

No comments:

Post a Comment