hoc guitar

Hợp âm guitar "Anh còn nợ em"

Hợp âm Guitar bài hát "Anh còn nợ em "


guitar- Hợp âm guitar "Anh còn nợ em"Trình bày: Gia Huy
Sáng tác: Anh Bằng
................Am
Anh còn nợ em
.................. . Em
Công viên ghế đá
........ ........... Am
Công viên ghế đá
.................... Em
Lá đổ chiều êm.
................... Am
Anh còn nợ em
. .................. G
Dòng xưa bến cũ
. ................. Em
Dòng xưa bến cũ
................. Am
Con sông êm đềm.
. ................... Am
Anh còn nợ em
. .................. E7
Chim về núi nhạn
. .................... Dm
Trời mờ mưa đêm
. ....................... E7
Trời mờ mưa đêm.
. .................... C
Anh còn nợ em
. ..................... G
Nụ hôn vội vàng
. ................... Em
Nụ hôn vội vàng
. ............... Am
Nắng chói qua rèm.
. ................. Am
Anh còn nợ em
.. .................. Em
Con tim bối rối
. .................. Am
Con tim bối rối
. ...................... Em
Anh còn nợ em.
..................... Am
Và còn nợ em
. .................... G
Cuộc tình đã lỡ
. .................... Em
Cuộc tình đã lỡ
. .................. Am
Anh còn nợ em.
Nguồn: guitar.vn

No comments:

Post a Comment