hoc guitar

Hợp âm guitar "Cát bụi"

Hợp âm Guitar bài hát " Cát bụi"

guitar- Hợp âm guitar "Cát bụi"

Hạt bụi [Am] nào hóa kiếp thân tôi.
Để một [Dm] mai vươn hình hài lớn [Am] dậy
[E7] Ôi cát bụi tuyệt [Dm] vời
Mặt trời [E7] soi một kiếp rong [E7] chơi

Hạt bụi [Am] nào hóa kiếp thân tôi
Để một[Dm]mai tôi về làm cát[Am]bụi
[E7]Ôi cát bụi mệt[Dm]nhoài
Tiếng động[E7]nào gõ nhịp không [Am] nguôi

Bao nhiêu [A] năm làm kiếp con [A] người
Chợt một [A7] chiều tóc trắng như [Bm] vôi
Lá [D] úa trên cao rụng [E7] đầy
Cho trăm [F#m] năm vào chết một [A] ngày

Mặt trời [Am]nào soi sáng tim tôi
Để tình [Dm] yêu xay mòn thành đá [Am] cuội
[E7]Xin úp mặt bùi [Dm] ngùi
Từng ngày [E7] qua mỏi ngóng tin [E7] vui

Cụm rừng [Am] nào lá xác xơ cây
Từ vực [Dm] sâu nghe lời mời đã [Am] dậy
[E7] Ôi cát bụi phận [Dm] này
Vết mực [E7] nào xóa bỏ không [Am] hay…

Hạt bụi [Dm] nào hóa kiếp thân tôi.
Để một [Gm] mai vươn hình hài lớn [Dm] dậy
[A7] Ôi cát bụi tuyệt [Gm] vời
Mặt trời [A7] soi một kiếp rong [A7] chơi

Hạt bụi [Dm] nào hóa kiếp thân tôi
Để một[Gm]mai tôi về làm cát[Dm]bụi
[A7]Ôi cát bụi mệt[Gm]nhoài
Tiếng động[A7]nào gõ nhịp không [Dm] nguôi

Bao nhiêu [D] năm làm kiếp con [D] người
Chợt một [D7] chiều tóc trắng như [Em] vôi
Lá [G] úa trên cao rụng [A7] đầy
Cho trăm [Bm] năm vào chết một [D] ngày

Mặt trời [Dm]nào soi sáng tim tôi
Để tình [Gm] yêu xay mòn thành đá [Dm] cuội
[A7]Xin úp mặt bùi [Gm] ngùi
Từng ngày [A7] qua mỏi ngóng tin [A7] vui

Cụm rừng [Dm] nào lá xác xơ cây
Từ vực [Gm] sâu nghe lời mời đã [Dm] dậy
[A7] Ôi cát bụi phận [Gm] này
Vết mực [A7] nào xóa bỏ không [Dm] hay…
Nguồn: guitarpro.vn

No comments:

Post a Comment