hoc guitar

Hợp âm guitar "Chuyện tình không suy tư"

Hợp âm Guitar bài hát "Chuyện tình không suy tư"


guitar chords - chuyen tinh khong suy tu

 

Tình (Am) yêu mới vừa hôm (C) qua, mà (Dm) nay mắt trông mắt cay
Lệ (F) nhòa tan nguồn tin (C) yêu, lệ (G) nhòa trôi cơn mê (Em) đầy
Người (G) yêu giờ xa xôi (Dm) lắm cướp mất thương (F) yêu
Ai (G) khóc cho em đêm (Em) nay, ai (Dm) khóc cho em ngày (E) mai… (E7)

Người (Am) yêu khóc tình ngu (C) si, lệ (Dm) khô đắm môi tím mi
Lệ (F) tràn trôi tình yêu (C) anh, lệ (G) tràn suy tư mang (Em) về
Người (G) yêu gầy xanh xao (Dm) quá, đánh mất thương (F) yêu
Em (G) khóc cho ai đêm (Em) nay,ai (Dm) khóc cho em ngày (Am) mai

Thôi (C) em (Am) về, (Dm) thôi em (G) về, dù (F) anh hay vô (Em) tình,
Vì (C) em, em còn suy (Dm) tư, xa (F) anh (Dm) rồi, xa (G) anh (F) rồi
Còn (Dm) đâu, còn đâu (E7) nữa, tìm (Dm) đâu mắt môi người (Am) yêu

Tình (Am) yêu sao còn suy (C) tư, người (Dm) đi đã vui chốn xa
Người (F) tình xa tầm tay (C) em, người (G) tình xa em đi (Em) rồi
Người (G) ơi còn thương chi (Dm) nữa giết chết thơ (F) ngây
Em (G) khóc cho em đêm (Em) nay,ai (Dm) khóc cho em ngày (Am) mai….(Dm) (F) (Em) (Am)

Nguồn: guitarpro.vn

No comments:

Post a Comment