hoc guitar

Hợp âm guitar "Tuổi đá buồn"

Hợp âm Guitar bài hát "Tuổi đá buồn"


[caption id="attachment_4233" align="aligncenter" width="300" caption="guitar chords tuoi da buon"][/caption]

 

Điệu Slow

[Dm] Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay [F] buồn, [Gm] em mang em mang
Đi về giáo [Dm] đường ngày chủ nhật [A7] buồn
Còn [A7] ai [Dm] còn [F] ai
[Gm] Đóa hoa [E] hồng cài lên tóc [A7] mây
Ôi đường phố [Dm] dài, lời ru miệt [A7] mài
Ngàn [A7] năm ngàn [Bb] năm
[Gm] Ru em nồng [A7] nàn
[Bb] Ru em nồng [Dm] nàn

[Dm] Trời còn làm mây, mây trôi lang thang
Sợi tóc em [F] bồng, [Gm] Trôi nhanh trôi nhanh
Như giòng nước [Dm] hiền, ngày chủ nhật [A7] buồn
Còn [A7] ai [Dm] còn [F] ai
[Gm] Đóa hoa [E] hồng vùi quên trong [A7] tay …

Ôi đường phố [Dm] dài, lời ru miệt [A7] mài
Ngàn [A7] năm ngàn [Bb] năm
[Gm] Ru em giận [A7] hờn
[Bb] Ru em giận [Dm] hờn

[D] Trời còn làm [G] mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng [D] dài, trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em [G] mang, đi trong hư vô
Ngày qua hững [D] hờ …
[D] Trời còn làm [G] mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây [D] hồng, em mang trên vai
Tuổi buồn như [Dm] lá, gió mãi cuốn [Gm] đi
[A7] Quay tận cuối [Dm] trời

[Dm] Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang
Từng gót chân [F] trần, [Gm] em quên em quên
Ôi miền giáo [Dm] đường, ngày chủ nhật [A7] buồn
Còn [A7] ai [Dm] còn [F] ai
[Gm] Đóa hoa [E] hồng tàn hôn lên [A7] môi …
Em gầy ngón [Dm] dài, lời ru miệt [A7] mài
Ngàn [A7] năm ngàn [Bb] năm
[Gm] Ru em muộn [A7] phiền
[Bb] Ru em bạc [Dm] lòng

Nguồn guitarpro.vn

No comments:

Post a Comment