hoc guitar

Hợp âm guitar "Dế mèn" - Bức tường

Hợp âm Guitar bài hát "Dế mèn" - Bức tường


guitar - hop am de men

__________G____C__________Em
Trời vén mây nhìn xuống,gió hắt cơn mưa phùn
Em__________ G_____D_______________Em
Đành tiễn đưa chàng Dế,dù 1 thời buồn phiền chưa nguôi
____C__________D______________Bm
Làn gió man mác đàn kiến chập trùng,chập trùng
__________Em______D______Em
Tiễn đưa dế mèn sang bên kia thế gian

...............(2 đoạn tiếp giống đoạn trên)

D__________________Em
Aiy............................

D_____________Em
Muôn loài rộng lòng tiễn đưa chàng Dế
_____D_________________Em
Sinh thời "bướng mệnh"Kàng to hiếu chiến
_____Am_________Em
Tha lỗi lầm xưa nào đâu khó nhọc
_____D_______D___________Em
Nhỏ giọt nước mắt tiễn đưa thôi khép lại

D___________________Em
Aiy................Aiy............

Nguồn hce.edu.vn

No comments:

Post a Comment