hoc guitar

Hợp âm guitar "Xin lỗi em"

Hợp âm Guitar bài hát "Xin lỗi em"
 

A E
Xin lỗi em vì tôi không là người em mơ.
Cm# Fm#
Xin lỗi em vì tôi đã làm em đau.
D E A
Xin lỗi em vì tôi đã dối em thật nhiều.

A E
Em không trách tôi vì tôi đã làm em đau.
Cm# Fm#
Em không trách tôi vì tôi đã dối em.
D E A
Em không trách tôi vì em vẫn biết tình không như là mơ.
D E Cm# Fm#
Vẫn biết yêu là sẽ đau khổ trong lòng,
D E A
nhưng em vẫn yêu tôi không ngại ngần.
D E Cm# Fm#
Muốn nói với em nhưng sao không đành lòng
D E A
Vì tôi cũng đã yêu em thật nhiều.

Xin lỗi em vì tôi không là người em mơ.
Xin lỗi em vì tôi đã làm em đau.
Xin lỗi em vì tôi đã dối em thật nhiều.
Em không trách tôi vì tôi đã làm em đau.
Em không trách tôi vì tôi đã dối em.
Em không trách tôi vì em vẫn biết tình không như là mơ.
Vẫn biết yêu là sẽ đau khổ trong lòng, nhưng em vẫn yêu tôi không ngại ngần.
Muốn nói với em nhưng sao không đành lòng vì tôi cũng đã yêu em thật nhiều...

Nguồn guitar.vn

No comments:

Post a Comment