hoc guitar

Guitar pro - Thay đổi biểu đồ thêm vào (P1)

Thay đổi biểu đồ chêm vào

Bảng trộn và nhịp độ cho phép xác định biểu đồ track tại điểm bắt đầu chạy. Tuy thế, vẫn có thể thêm vào biểu đồ thay đổi vào bất cứ đầu trên bảng nhạc (nhạc cụ, âm lượng, tổng phổ, nhịp độ … những thay đổi khác)

Thay đổi biểu đồ ứng dụng cho track hiện tại hay tất cả các track tương ứng với chọn lựa của bạn. Bạn cũng có thể đặt khoảng thời gian chuyển giọng như một số của nhịp. Chẳng hạn, giảm đi âm lượng trên tất cả các track ở cuối mỗi bản nhạc.

Mở Note> Mix table [F10]ư để thêm vào 1 biểu đồ thay đổi.

Guitar pro - Thay đổi biểu đồ thêm vào 1

 

Guitar pro - Thay đổi biểu đồ thêm vào 2

 

 

 

Mỗi biểu đồ thay đổi được biểu thị bằng 1 hình chữ nhật đỏ trên đầu bản nhạc khi không thể hiển thị ký hiệu âm nhạc được do (thay đổi tầng…)

 

 

Mẹo: Nếu chạy bản hạc từ phần giữa, Guitar pro sẽ tìm lại mọi biểu đồ thay đổi thêm vào từ lúc bắt đầu bản nhạc, rồi đưa tất cả vào tính toán ngay lập tức.

Thêm lời bài hát

Để thêm lời bài hát vào bản nhạc, mở File>Score Information [F5,  chọn Lyric.

Guitar pro xử lý bài hát dưới dạng hình thức khối văn bản và tự hiển thị trên track được chọn. Cho phép bạn thao tác dễ dàng trên văn bản (sao, cắt, dán …) và tổ chức vào từng đoạn (điệp khúc, đoạn thơ…)

Guitar pro - Thay đổi biểu đồ thêm vào 3

 Guitar pro - Thay đổi biểu đồ thêm vào 4Nguồn vietguitar, viettabs, aeguitar

No comments:

Post a Comment