hoc guitar

Guitar pro - Các ký hiệu trong guitar pro 5 (p6)

Tremolo Bar

Ô nhịp về giọng là một ô nhịp được sử dụng trên guitar điện để chỉnh lại cường độ nốt nhạc (bằng cách quay tron cần gạt). Ô nhịp rung âm được dùng với tay phải (nếu thuận tay trái). Cửa sổ tremolo Bar có hoạt động tương tự Bend window.

Slides [S] [ALT + S]

Hiệu ứng luyến bao gồm: luyến ngon tay trái (nếu thuận tay phải) trên phím đàn guitar. Vài kiểu luyến trong Guitar pro:

  • Nốt đầu tiên vang lên rồi sau đó đẩy nhẹ ngón lên, cái thứ hai không được chơi

  • Nốt đầu tiên vang lên rồi sau đó đẩy nhẹ ngón lên, cái thứ 2 được chơi

  • Nốt được chơi trong khi đang đến từ phím thấp hơn (vô định)

  • Nốt được chơi trong khi đang đến từ phím cao hơn (vô định)

  • Nốt được chơi rồi sau đó lướt ngón trên phím thấp hơn (vô định)

  • Nốt được chơi rồi sau đó lướt ngón trên phím cao hơn (vô định)


Vibrato

Tiếng rung bao gồm chuyển động nhanh ngón tay trái (nếu thuận tay phải) trên mặt dây. Sự chuyển động đó tạo ra cười độ thay đổi.

HIệu ứng rung được hiển thị với song nhỏ trên khuông và kết thúc sau nốt cuối cùng.

Wide Vibrato

Phổ rộng của tiếng rung thì khỏa hơn nhiều âm rung thường, và thu được sử dụng ô nhịp tiếng rung. Hiệu ứng này tác động lên toàn bộ hợp âm.

Được hiển thị dưới dạng song to trên khuông và kết thúc ngay khu một nốt mới vang lên.

Trill

Hiệu ứng láy rền bao gồm: sự qua lại giữa 2 nốt trên cùng dây với 1 chuỗi Ho và Po liên tiếp. Trill window để chọn lựa phím của nốt thứ hai (nốt đầu đã biểu thị trên khuông rồi) như là tốc độ láy rền.

Ký hiệu này sang lên trên bản nhạc vì nốt qua lại không được hiển thị

Tremolo Picking

Hiệu ứng này gồm: chơi cùng nốt lặp đi lặp lại rất nhanh tương tự như láy rền được hiển thị chỉ với  1 nốt đơn

Nguồn vietguitar, viettabs, aeguitar

No comments:

Post a Comment