hoc guitar

Guitar pro - Các ký hiệu trong guitar pro 5 (p4)

Popping (lead)

Hiệu ứng này bao gồm: popping 1 trong 2 dây cao nhất với phổ rộng bằng ngón trỏ tay phải (với người thuận tay phải). Luôn đi trước kèm với hiệu ứng slapping (xem ở dưới).

Hammer On / Pull Off

Hammer on (Ho) / pull off (Po) là một sự chuyển giọng giữa 2 nốt vang lên trên cùng dây. Nốt dấu bình thường còn nốt thứ 2 không được chơi với tay phải (nếu thuận tay phải)

guitar pro - cac ky hieu trong guitar pro 5 p5 - 4Trường hợp Ho, dây thứ 2, cao hơn dây thứ nhất được chơi tapping với 1 ngón trên dây, khi giữ ngón ứng với nốt đầu tiên trên bảng phím đàn.

guitar pro - cac ky hieu trong guitar pro 5 p5 - 3Trường hợp Po nốt thứ 2 thấp hơn nốt thứ nhất được chơi với sự gỡ bỏ ngón khỏi nốt đầu, sau đó phải ấn ngay phím phù hợp đến một cái thứ 2.

Guitar pro tự xác định nếu hiệu ứng là Ho hay Po.

Thường là hammer on / pull off được liên kết cùng nhau cho từng đôi nốt một:

guitar pro - cac ky hieu trong guitar pro 5 p5 - 2

Bend [B]

Hiệu ứng uốn bao gồm: thúc đẩy dây có phím hướng tới tay trái (nếu thuận tay phải) để uốn, do đó làm thay đổi cười độ nốt nhạc the. Cửa sổ Bend cho phép đặt chính xác kiểu uốn bạn muốn. Cũng như số lượng uốn và thêm hiệu ứng rung lên một số đoạn.

guitar pro - cac ky hieu trong guitar pro 5 p5 - 1

Nút Bend, Bend/Release để xác định kiểu uốn gốc. Lựa chọn này cũng phản ánh ký hiệu khác trên khuông.

Đặt tối đa cấp độ của hiệu ứng từ ¼ cho tới 3 tone. Giới hạn “Full” để cho đầy tiếng. Lựa chọn này cũng được hiển thị trên khuông.

 

Đường cong có thể điều chỉnh bằng cách nhấ lên đường kẻ ô. Để xóa một điểm đi. Chỉ việc nhấn lên nó. Nhấn phải để thêm vào một âm rung. Nhấn phải chuột liên tục để thay đổi cần độ rung (có 3 độ). Hiệu ứng rung cũng có hể sử dụng được trên toàn bộ hiệu ứng rung (Effects>Vibrato menu) như phần bù cho hiệu ứng uốn.

No comments:

Post a Comment