hoc guitar

Guitar pro - Các ký hiệu trong guitar pro 5 (P3)

Let ring [I]

Hiệu ứng let ring gồm có: cho nốt ngân vang hơn, thường dùng với hợp âm rải.

Mở Tool>Let ring option để thiết lập hiệu ứng let ring cho mỗi bộ dây và một dải ô nhịp đã cho.

Natural Harmonic

Hoa âm tự nhiên bao gồm: chơi dây mở khi chạm nhẹ tay trái lên nó (cho người thuận tay phải) trên 1 phím đàn. Búng ngón tay trái đưa ra cùng thời gian với tay phải. Phím hòa âm thứ 5, 7 và 12 rất hay dùng, trong khi những cái khác khó dùng hơn.

Artificial Harmonic

Một vài họa âm nhân tạo hay dùng nhất:

A.H – Artificial Harmonic (họa âm nhân tạo)

Với hòa âm nhân tạo ngón tay trái đè lên dây như nốt bình thường. Ngón trỏ của tay phải chạm nhẹ lên dây vài phím cao hơn. Tay phải cũng phải chơi nốt vì thế có thể hơi khó.

T.H – Tapped Harmonic (hòa âm vỗ nhẹ)

Là họa âm nhân tạo được sử dụng bằng cách vỗ nhẹ nhanh trên dây vài phím cao hơn.

P.H – Pinch Harmonic (họa âm tỉa)

Được thực hiện với cú tỉa điêu nghẹ và bao gồm việc chơi dây bằng cách để cho ngón tay cái giữa kéo nhẹ lên dây. Được dùng hiệu quả nhất với hiệu ứng méo tiếng.

S.H – Semi Harmonic

Là họa âm tương tự họa âm tỉa, trừ khi giữ cộng hưởng tự nhiên của dây họa âm thêm vào.

Tapping

Hiệu ứng vỗ nhẹ gồm có: quá trình chơi nốt bằng cách vỗ nhẹ tương ứng phím chỉ với vẩy ngón tay trái hoặc phải (hay cả 2). Bộ dây sẽ vang lên không như cách thường. Ký hiệu “T” được hiển thị trên ô nhịp để tăng hiệu ứng vỗ. Trong guitar pro, hiệu ứng này được đặt cho cả hợp âm không được diễn tấu với Guitar pro.

Slapping (lead)

Hiệu ứng này bao gồm: vỗ lên dây với ngón cái tay phải (với người thuận tay phải) khi bạn xoay cổ tay để tạo ra âm thanh gõ. Hiệu ứng này luôn tiếp nối bằng hiệu ứng popping

 

Nguồn vietguitar, viettabs, aeguitar

No comments:

Post a Comment