hoc guitar

Hợp âm guitar (chords) "Something right"

Hợp âm Guitar bài hát (chords) "Something right"


guitar - hop am chord something right

 
G D x2

G D Bm A
Never thought that I'd so inspired
G D Bm A
Never thought that would find the higher truth
G D Bm A
I believed that love was overrated
G D Bm A
'Till the moment I found you

G D Bm A
Now baby I know I don't deserve
G D
The love you give me
Bm A
But now I understand that

G D Bm A
If you want me I must be doing something right
G D Bm
I got nothing left to prove
A
And it's all because of you
G D
So if you need me
Bm A
And baby I make you feel alive
G D Bm
I know I must be doing
A G D
Doing something right

Bm A
It's because of you I feel so lifted
G D Bm A
I've been looking at my life from higher ground
G D Bm A
Never thought that I'd be so elated
G D Bm A
You're the one that turned it all around

G D Bm A
Now baby, I didn't know myself
G D
Until you changed me
Bm A
And made me understand that

G D Bm A
If you want me I must be doing something right
G D Bm
I got nothing left to prove
A
And it's all because of you
G D
So if you need me
Bm A
And baby I make you feel alive
G D Bm
I know I must be doing
A G D
Doing something right
Bm A G D
Oohhh
Bm A

G D Bm A
D
And baby I know I don't deserve the love you give me
Bm A
But I don't really care, cause

A E C#m B
If you want me I must be doing something right
A E C#m
I got nothing left to prove
B
And it's all because of you
A E
So if you need me
C#m B
And baby I make you feel alive
A E C#m
I know I must be doing (I know I must be doing)
B A E
Doing something right (Doing something right)

C#m B A E
Doing something right
C#m B
Yeah yeah
A
Something right
E
So if you need me
C#m B
And baby I make you feel alive
A E C#m
I know I must be doing
B A E
I know I must be doing something right
C#m B A E C#m
Yeah yeah, Yeah yeah
B A E
Something right

Lời dịch:

Chưa khi nào anh thấy mình nhiều cảm xúc đến vậy
Chưa khi lại tìm ra được sự thật nhiều hơn thế
Anh cứ nghĩ tình yêu đã được đề cao
cho tới khi anh tìm được em.

Em yêu, anh biết anh chẳng hề xưng đáng
với tình yêu mà em trao
Anh hiểu điều đó.

Nếu em muốn, anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn
Anh sẽ không làm gì sai để chứng minh 
rằng, tất cả đều vì em.
Và nếu em cần anh,
Anh sẽ làm cho em như hồi sinh, em yêu
Anh biết mình cần phải làm điều gì đó
điều gì đó đúng đắn.

Bởi vì em mà anh thấy mình như được nâng đỡ
Cuộc sống của anh đã có cách nhìn khác trước 
Chưa khi nào anh thấy mình phấn khởi đến vậy
Em là người duy nhất anh luôn hướng đến.

Em yêu, anh đã không hiểu mình
Cho tới khi em làm thay đổi anh.
Và làm anh hiểu ra điều đó.

Nếu em muốn, anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn
Anh sẽ không làm gì sai để chứng minh 

Và nếu em cần anh,
Anh sẽ làm cho em như hồi sinh, 
Anh biết mình cần phải làm điều gì đó
điều gì đó đúng đắn.
Oohhh

Em yêu, anh biết anh chẳng hề xưng đáng
với tình yêu mà em trao
Nhưng anh không ngại, bởi vì

Nếu em muốn, anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn
Anh sẽ không làm gì sai để chứng minh 
rằng, tất cả đều vì em.
Và nếu em cần anh,
Anh sẽ làm cho em như hồi sinh, em yêu
Anh biết mình cần phải làm (điều gì đó)
điều gì đó đúng đắn.(điều đúng đắn)

Làm điều gì đó đúng đắn
Yeahh 
Điều gì đó đúng đắn.

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

No comments:

Post a Comment