hoc guitar

Hợp âm guitar (chord) "I have a dream"

Hợp âm Guitar bài hát (chord) "I have a dream"


 

guitar - hop am i have a dream
Intro:- G | G | G | D
D | D | G | G

D
I have a dream
G
a song to sing
D
To help me cope
G
with anything
D
If you see the wonder
G
of a fairy tale
D
you can take the future
G
even if you fail

D
CHORUS: I believe in angels

something good in
C G
everything I see
D
I believe in angels
C
when I know the time
G
is right for me
D
I'll cross the stream
G
I have a dream

D
I have a dream
G
a fantasy
D
To help me through
G
reality
D
And my destination
G
makes it worth the while
D
pushing through the darkness
G
still another mile

REPEAT CHORUS

D
I have a dream
G
a song to sing
D
To help me cope
G
with anything
D
If you see the wonder
G
of a fairy tale
D
you can take the future
G
even if you fail

REPEAT CHORUS

Lời dịch:

Đó là được hát một bài ca
Nó giúp tôi đương đầu với mọi thứ.
Nếu bạn nhìn thấy điều phi thường của một câu chuyện thần tiên,
Nạn có thể nắm lấy tương lai thậm chí khi bạn thất bại.
Tôi tin vào những thiên thần,
Điều gì đó tốt đẹp trong những thứ mà tôi thấy.
Tôi tin vào những thiên thần,
Khi tôi biết khoảnh khắc là sự tốt đẹp dành cho tôi.
Tôi sẽ vượt qua những dòng sông,
Tôi có một giấc mơ.
Ồ vâng,
Tôi có một giấc mơ,
Một sự tưởng tượng.
Giúp tôi xuyên qua thực tế.
Và điểm đến của tôi làm cho điều đó thật đáng giá
khi đang thúc giục tôi vượt qua màn đêm lạnh lẽo,
Cho đến dặm đường khó khăn khác.

Tôi tin vào những thiên thần,
Điều gì đó tốt đẹp trong những thứ mà tôi thấy.
Tôi tin vào những thiên thần,
Khi tôi biết khoảnh khắc là sự tốt đẹp dành cho tôi.
Tôi sẽ vượt qua những dòng sông,
Tôi có một giấc mơ.

Tôi có một giấc mơ, ồ vâng
Một bài hát để hát ( một bài hàt để hát )
Để giúp tôi đương đầu với mọi thứ.
Nếu bạn nhìn thấy điều phi thường (nếu bạn nhìn thấy điều phi thường )
Của một câu chuyện thần tiên
bạn có thể nắm lấy tương lai thậm chí khi bạn thất bại.
vâng 
tôi tin vào những thiên thần,
điều gì đó tốt đẹp trong những thứ mà tôi thấy.
tôi tin vào những thiên thần,
khi tôi biết khoảnh khắc là sự tốt đẹp dành cho tôi.
tôi sẽ vượt qua những dòng sông,
tôi có một giấc mơ.
tôi sẽ vượt qua những dòng sông,
tôi có một giấc mơ.

Nguồn azchords.com, isharebook.com

No comments:

Post a Comment