hoc guitar

Guitar pro - Thêm một số ký hiệu cần biết trong guitar pro 5

Thêm ký hiệu

Guitar pro cho phép them nhiều ký hiệu trong bản nhạc  và những chi tiết này theo một cách đặc biệt của guitar. Đa số những ký hiệu này được đưa vào bảng miêu tả trong quá trình chạy bản nhạc.

Hiệu ứng chính xác hoặc ký hiệu âm nhạc có thể được áp dụng vào 1 lựa chọn của nốt như là Let Ring, Palm Mute…

Những ký hiệu sau có tác dụng trên nốt và hiệu ứng:

Dynamic:

Cho phép thiết lập chức năng của nốt. Nút để chọn chức năng cho từng nốt, từ rất yếu đến cực mạnh.

Mở Note>Dynamic>Apply to the chord để thiết lập chức năng cho toàn bộ hợp âm để không phải đặt cho từng nốt nữa. Chức năng không được hiển thị trên bản nhạc một cách dễ coi. Tuy nhiên mở View>Show ‘Dynamic’ Notes [F11] để hiển thị nốt sử dụng màu sắc biến thiên càng sang càng yếu, càng sậm càng mạnh. Mở Tool>Dynamic Option để thiết lập chức năng cho mỗi dây với 1 dãy cố định của ô nhịp.

Grace Note[G]

Nốt hoa mỹ là 1 trang trí gồm có 1 nốt rất ngắn được vang lên trước các nốt khác tiếp theo. Trong Guitar Pro, bạn có thể them nốt hoa mỹ vào mỗi dây. Tuy nhiên, không thể đặt vài nốt hoa mỹ trên cùng một chuỗi được. Nốt hoa mỹ được tính là độ dài ô nhịp để hiển thị nhịp điệu.

Cửa sổ Grace note hiện ra để chọn:

  • Xướng âm

  • Vị trí (trước khi hay trong nhịp)

  • Độ dài

  • Chức năng

  • Kiểu chuyển giọng (uốn, luyến,…)


Staccato

Mỗi ngắt âm biểu thị 1 nốt rất ngắn, không liên kết với trường độ nốt trong bản nhạc. Nốt được hiển thị cụt với 1 chấm.

Fade in [F]

Hiệu ứng tăng âm tác dụng lên toàn bộ hợp âm và có ý nghĩa là âm lượng của nốt sẽ tăng lên dần. Được làm đối với guitar điện bằng cách đối chiếu phần thế âm lượng trực tiếp trên đàn, hoặc phím âm lượng dẫm chân.

 

No comments:

Post a Comment