hoc guitar

Guitar pro - Thao tác nhập file guitar pro 5

Thao tác nhập File

Mở File>Import>MiDI/ASCII/Power Tab/TablEdit để nhập file nhạc từ bên ngoài trực tiếp vào Guitar pro.

Xem them chi tiết: Nhập vào MIDI – Nhập vào ASCII – Nhập vào Power Tab – Nhập vào TablEdit

  • Mẹo: Phím [C] sao chép nhịp chọn đến ô nhịp kết thúc. Rất hữu dụng để sao lại hợp âm rải.


Dưới đây  vài mẹo quan trọng trợ giúp lên nốt

  1. Quản lý quãng 3 và n-Tuplets:


Để tập hợp nhóm nốt lại, chri cần thiết lập cùng n-tuplet cho mỗi nhịp của nhóm. Guitar pro tự động nối lại ngay khi tổng hợp trường độ là bội số của n-tuplet được chọn:

N-tuplet được quản lý nhờ Note>Duration-menu hoặc dùng thanh công cụ tương ứng. Để biết them chi tiết về n-tuplets mời xem chỉ đề “ý nghĩa ký hiệu”

  1. Dấu nối:


Dấu nối là nốt không được vang lên. Có mặt với ý nghĩa là ký hiệu nốt liên quan được them vào nốt liền kề trước đó. Mỗi dấu nối được hiển thị dưới dạng ký hiệu chuẩn như nốt bình thường, nhưng không hiển thị trong ký hiệu trên khuông.

  1. Dấu bất thường (thăng, giáng, thường) theo ký hệu chuẩn:


Để them vào hoặc bỏ đi dấu bất thường từ nốt chuẩn, phải mở Note>Up one semitone [Shift +] và Note>Down one semitone [Shift -]. Dấu bất thường sẽ tự them vào đúng với nhạc hiệu phím được chọn. Tuy nhiên có thể thay đổi dấu bất thường bằng cách mở Note>Change Accidental [Maj *] menu.

  1. Hiển thị nhịp điệu:


Guitar pro tự quản lý hiển thị nhịp và nốt phía cuối, kể cả trường độ lẫn thời gian nhạc dạo đầu. Tuy vậy, có thể chỉnh tay tính cân bằng và hướng trực hệ thông qua Note menu.

  1. Âm rung:


Guitar pro cho phép sử dụng 2 giọng (trầm và bổng). Âm phải được nhập vào độc lập. Mở Edit>Voices>Lead [Ctrl+1]et=Edit>Voices>Bass [Ctrl+2]ư để chọn gọng cần biên tập. Bật Edit>Voices>Gray Inactive Voice [Ctrl+G] làm âm xám đi không được biên tập hiện tồn.

  1. Chọn lựa đa năng:


Cho phép làm hoạt động trên một nhóm nốt nhạc hay ô nhịp. Để chọn ô nhịp hoàn chỉnh complete, bấm [Ctrl] khi đang chọn. Quy trình được ứng dụng cho cả 2 giọng khi chọn ô nhịp đúng, mặt khác được ứng dụng chỉ cho giọng hiện tồn.

  • Mẹo: mở Options>Preference [F12] menu, chọn Gereal để đặt lưu và tự động sau khi mọi thứ hoàn tất. Phần nhớ này sẽ được lưu trong file tạm thời và Guitar Pro có thể tìm lại được nếu kết thúc bất thường.

  • Mẹo: mở Option>Preferences [F12] menu, chọn Gerenal để tắt chức năng Undo/Redo. Tính năng này tốn khá nhiều RAM


 

No comments:

Post a Comment