hoc guitar

Guitar pro - Quản lý ô nhịp

Đường thẳng ô nhịp :

Guitar Pro tự quản lý dải ô nhịp.

Khi bạn di chuyển con trỏ biên tập sang phải sẽ làm thay đổi ô nhịp tự động sao cho khoảng thời gian ô nhịp hiẹn tại ứng vói ký hiệu thời gian đã chọn (ví dụ: 4 phách cho nhịp 4/4, them khóa son vào đầu khuông… xem them định nghĩa ký hiệu). Nếu ô nhịp chửa đầy đủ, Guitar pro sẽ tự tạo ra phách mới, với cùng quảng như là nốt kế trước đó.

Nếu ô nhịp còn ngắn hay dài quá, guitar pro sẽ hiển thị ô nhịp này với phần thừa có màu đỏ trong ô nhịp hiện đang chỉnh sửa.

Trạng thái ô nhịp hiển thị khoảng thời gian thực tồn tại của ô nhịp đó, quãng thời gian vang lên và một ký hiệu biểu thị nếu nó hoàn tất, dài quá hay ngắn quá.

Mở Bar>Double Bar để thay thế dải ô nhịp tại điểm cuối cùng của ô nhịp hiện tại với một đường kép. Mỗi đường kép này biểu thị 1 đoạn mới trong bản nhạc và không có hiệu ứn khi chơi lên, không giống như điệp khúc theo giải thích dưới đây.

Cấu tạo ô nhịp:

Trong chế độ trang hay giấy da, cho phép tự quản lý số ô nhịp trên mỗi đường kẻ trên khuông. Để thực hiện bạn chỉ việc mở Bar>Break Line>Force Break Line và Bar>Break Line>Prevent Break Line. Còn mở Bar>Break Line>Reset Bar Organization để gỡ bỏ tất cả các đường thông tin không xác định đứt đoạn và để guitar pro tự chọn số lượng ô nhịp cho mỗi đường. Đặc tính nay khả hữu dụng nếu bạn thay đổi thiết lập trang.

Đặc tính Break Line chỉ tác dụng lên track hiện tại, hay xem nhiều track. Chính bởi vậ nó có thể tạo lên sự sắp xếp các ô nhịp khác nhau trên mỗi track và khác biệt cho xem nhiều track. Để sắp đúng lề cho ô nhịp cuối cùng của bản nhạc bạn chỉ việc đơn giản them vào 1 đường ngắt quãng vào.

No comments:

Post a Comment