hoc guitar

Guitar pro - Quản lý ô nhịp (tiếp)

Điệp khúc, kết bài luân phiên và độ ngân vang:

Mở Bar>Repeat Close để thay thế dải ô nhịp ở điểm cuối cùng của ô nhịp hiện tại bằng 1 điệp khúc đóng và hỏi bạn số lầm lặp lại điệp khúc này. Một ký hiệu điệp khúc đóng nghĩa là bản nhạc phải đến ký hiệu điệp khúc mở liền kề trước đó vì theo lý thuyết Menu này luôn được dùng phối hợp với Bar>Repeat Open. Chẳng hạn như sau:

 

[caption id="attachment_3554" align="aligncenter" width="440" caption="Trình tự chơi các ô nhịp là: 1-2-1-2-3"]Guitar pro, guitar pro 5, diep khuc ket bai luan phien [/caption]

Mở Bar>Alternate Endings để them vào một ký hiệu nhắc lại tại điểm bắt đầu của ô nhịp này. Mỗi một kết bai luân phien cho phép bạn biểu thị rằng nếu ô nhịp được chơi sẽ phụ thuộc vào số lần ô nhịp được lặp lại. Menu này được dùng phối hợp với điệp khúc. CHẳng hạn:

 

[caption id="attachment_3553" align="aligncenter" width="440" caption="Trình tự chơi các ô nhịp 1-2-1-3"]Guitar pro, guitar pro 5, diep khuc ket bai luan phien 2[/caption]

Mở Bar>Key Signature, Bar>Time Signature và Bar>Triplet Feel để thiết lâọ khóa son nhịp và triplet feel tại điểm bắt đầu của bản nhạc, song cũng có thể chỉnh lại ở giữa.

Nhập nốt lên khuôn

guitar pro, guitar pro 5, nhap not len khuon nhac moiTrong Guitar pro, có thể nhập nốt thẳng lên khuông nhạc hay là hiển thị ký hiệu chuẩn tắc. Mỗi nốt them vào trong 1 ký hiệu dược tự động them vào 1 cái khác.

Con trỏ biên tập là hình chữ nhật vàng. Khi ở trên một nốt, nốt tương ứng trong ký hiệu khác được hình chữ nhật xám bao quanh.

Phím TAB (xếp thành bảng) để chuyển đổi ký hiệu.

Mẹo bấm [ALT+Up/Down] để di chuyển 1 nốt từ một dây đến 1 cái khác mà không làm thay đổi cao độ. Những phím nóng cũng hoạt động khi bạn sử dụng ký hiệu chuẩn tắc vì thế bạn không phải di chuyển ký hiệu mọi lần.

Nhấn lên bản nhạc không them nốt nào cả những chuyển con trỏe biên tập đến vị trí chấm. Vì vậy không thể chỉnh sửa bản nhạc nếu bị sai.

No comments:

Post a Comment