hoc guitar

Guitar pro - Cách nhập nốt lên bản nhạc

 

guitar pro, guitar pro 5, nhap not nhac len ban nhac

Có nhiều cách để nhập nốt lên bản nhạc:

 • Sử dụng bàn phím


Hầu hết mọi thứ được làm với đệm số:

 • Phím mũi tên di chuyển xung quanh bản nhạc

 • Phím số để nhập nốt

 • Phím + và – để chỉnh sửa trường độ nốt

 • Phím Insert và Delete để them hoặc bỏ nốt đi


Xem them chi tiết ở “Bảng phím tắt”

 • Sử dụng chuột


Nếu thích dùng chuột, phải thực hiện theo nguyên lý sau:

 • Bật phím đàn lên (View>Fretboard) để nhập nốt

 • Nốt>0 tới 30 menu (popup menu – nhấn phải chuột lên khuông nhạc)

 • Nút “<=” và “=>” của phím đàn để di chuyển bản nhạc

 • Nút trường độ để chỉnh độ dài nốt nhạc

 • Note>Insert a beat [Ins] và Note>Delete a Beat [Ctrl+Del] để chèn vào hoặc xóa nhịp đi.


Xem them chi tiết: Bản phím đàn – bàn phím

 • Sử dụng nhạc cụ MIDI


Bật Sound>MIDI Input Active mở ra khả năng sử dụng nhạc cụ MIDI bên ngoài (keyboard, guitar…) để tạo lên bản nhạc với các nốt nhạc. Sự hoạt hóa menu mở cổng đầu vào MIDI lựa chọn trong Option> Audio Settings và khở chạy ghi nốt. Bạn còn có thể sử dụng bàn phím hay chuột để nhập nốt nếu cần.

Ghi nốt từ nhạc cụ MIDI được them vào trên nhịp hiện thời trong bản nhạc, sau đó con trỏ biênt ập di chuyển sang nhịp tiếp theo. Vì vậy nhịp điệu phải thiết lập bằng tay trong phần mềm. Đầu vào MIDI của 1 khúc xêcăng hoàn chỉnh chưa thể nhịp nhàng lúc này nhưng tính năng này sẽ có trong các phiên bản về sau.

ü  Nếu thay đổi nhịp điệu tại điểm cuối của ghi nốt (không phải sau mỗi nốt), gạch nhịp có thể sai vị trí. Trường hợp này, công cụ Bar Arranger có lẽ hữu dụng.

Xem them chi tiết: Xác nhận âm thanh

Nguồn vietguitar, viettabs, aeguitar

No comments:

Post a Comment