hoc guitar

Guitar pro - Các ký hiệu trong guitar pro 5 (tiếp)

Left hand fingering

Ngón bấm tay trái (cho người thuận tay trái) thiết lập ngón bấm đè dây trên bảng phím bấm. “T” là ngón cái, “0” là ngón trỏ, “1” là ngón giữa… Được hiể thị xoay quanh dưới khuông nhạc.

Right hand fingering

Ngón bấm tay phải (cho người thuận tay phải) thiết lập ngón bấm đè lên dây trên phím bấm. “T” là ngón cái, “I” là ngón trỏ, “M” là ngón giữa được hiển thị dưới khuông nhạc.

Stroke [CTRL +D] [CTRL+U]

Hiệu ứng vẩy đàn ở chỗ vuốt lên dây 1 sau cáci khác thay thế việc bật lên tất cả cùng nhau. Vẩy xuống đi từ dây trầm đến dây cao nhất, còn vẩy lên thì đi từ dây cao nhất xuống dây trầm.

Cửa sổ Stroke để chọn trường độ vẩy. Trường độ này có thể ngắn hơn nốt được vẩy, trường độ và nốt có thể hiển thị không đúng.

Hộp thoại đánh dấu trong Stroke window để thiết lập một rasgueado. Đây là một kỹ thuật flamenco, bao gồm vẩy bộ dây dồn dập với vài ngón bên tay phải. CHữ “R” được them vào dưới mũi tên chỉ hướng vẩy.

Pickstroke

Kỹ thuật búng vẩy để thiết lập hướng búng vẩy. “^” ngĩa là chuyển động từ dây trầm lên dây cao nhất.

Ghost Note [O]

Nốt mờ là 1 nốt rất yếu. CHức năng của nó là được giảm đi tự động. Được hiển thị giữa dấu ngoặc vuông trên khuông nhạc.

Accentuated Note

Đối lập với nốt mờ, nốt trọng âm được chơi vang lên. Có tính năng lên tự động.

Heavy Accentuated Note

Nốt trọng âm khỏe tương tự như nốt trọng âm nhưng vang mạnh hơn

Dead Note [X]

Nốt chết rất ngắn và yếu hơn nhiều so với nốt bình thường. ĐƯợc dung trong Guitarđể cho một hiệu ứng nhịp nhàng riêng. Để biến nốt thành nốt chết, phải đặt palm bàn tay phải (với người thuận tay phải) trên bộ dây gần cầu nối, hay theo cách khác chỉ phải đặt ngón tay trái (với người thuận tay trái) lên bộ dây không cần bấm nữa cả.

 

No comments:

Post a Comment