hoc guitar

Hợp âm guitar "Lại một lần nữa"

Hợp âm Guitar bài hát "Lại một lần nữa"


 

guitar - hop am lai mot lan nua

capo 1!
Lại một đêm(F) lại một đêm nữa.
Tôi ngồi ôm(Dm) bóng tối mình tôi.
Lại một(C) lần nữa, yêu thương(Gm) xa rồi.
Tôi lại ngồi(A#) khóc mình tôi biết thôi(C).

Lại một người(F) ra đi mãi mãi.
Từng nỗi nhớ(C) cuốn theo đem dài(Gm).
Chợt lòng(Dm) bỗng thấy, cô đơn(C) lẻ loi
tôi lại ngồi(A#) khóc cho cuộc tình tôi(C).

Nào tôi có dối gian(F) khi tôi yêu em hỡi người(C),
mà nhận lấy với tôi(F) nay chỉ thấy buồn thôi(Gm).
Tôi sẽ không trách người(F), cũng không trách cho cuộc đời(Dm)
Vì tình yêu(C) chất chứa đến với tôi.

tương tự

Và cầu chúc cho em em luôn yên vui bên người.
Thật hạnh phúc nghe em anh sẽ thấy thật vui.
Anh sẽ luôn nguyên cầu, chúc phúc cho hai người.
Và hãy luôn luôn tươi cười. Đừng như tôi(F).

capo 6

Lại một đêm(C) lại một đêm nữa.
Tôi ngồi ôm(Am) bóng tối mình tôi.
Lại một(G) lần nữa, yêu thương(Dm) xa rồi.
Tôi lại ngồi(F) khóc mình tôi biết thôi(G).

Lại một người(C) ra đi mãi mãi.
Từng nỗi nhớ(G) cuốn theo đem dài(Dm).
Chợt lòng(Am) bỗng thấy, cô đơn(G) lẻ loi
tôi lại ngồi(F) khóc cho cuộc tình tôi(G).

Nào tôi có dối gian(C) khi tôi yêu em hỡi người(G),
mà nhận lấy với tôi(C) nay chỉ thấy buồn thôi(Am).
Tôi sẽ không trách người(C), cũng không trách cho cuộc đời(Am)
Vì tình yêu(G) chất chứa đến với tôi.

tương tự

Và cầu chúc cho em em luôn yên vui bên người.
Thật hạnh phúc nghe em anh sẽ thấy thật vui.
Anh sẽ luôn nguyên cầu, chúc phúc cho hai người.
Và hãy luôn luôn tươi cười. Đừng như tôi(C).

Nguồn guitarpro.vn

No comments:

Post a Comment