hoc guitar

Hợp âm guitar (chords) "The climb"

Hợp âm Guitar bài hát "The climb"


 

guitar - hop am chord the climb
Capo trên phím 2

D
I can almost see it
A
That dream I’m dreaming but
G
There’s a voice inside my head sayin,
A
You’ll never reach it,
D
Every step I’m taking,
A
Every move I make feels
G
Lost with no direction
A
My faith is shaking but
Bm A
I Got to keep trying
G A
Got to keep my head held high

D
There’s always going to be another mountain
A
I’m always going to want to make it move
G
Always going to be an uphill battle,
A
Sometimes you going to have to lose,
D
Ain’t about how fast I get there,
A G A
Ain’t about what’s waiting on the other side
D A G A
It’s the climb

D
The struggles I’m facing,
A
The chances I’m taking
G
Sometimes they knock me down but
A
No I’m not breaking
D
The pain I’m knowing
A
But these are the moments that
G
I’m going to remember most yeah
A
Just got to keep going
Bm
And I,
A
I got to be strong
G A
Just keep pushing on,

D
There’s always going to be another mountain
A
I’m always going to want to make it move
G
Always going to be an uphill battle,
A
Sometimes you going to have to lose,
D
Ain’t about how fast I get there,
A G A
Ain’t about what’s waiting on the other side
D A G A
It’s the climb

D
There’s always going to be another mountain
A
I’m always going to want to make it move
G
Always going to be an uphill battle,
A
Sometimes you going to have to lose,
D
Ain’t about how fast I get there,
A G A
Ain’t about what’s waiting on the other side
D A G A
It’s the climb

Lời dịch:

Tôi có thể nhìn thấy
Giấc mơ tôi luôn mơ về, nhưng...
Có một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi
rằng: "Mày chẳng bao giờ đạt được điều đó"
Mỗi bước đi tôi đặt chân
Mỗi bước tôi chuyển động
Tôi thấy như đang mất đi phương hướng
Niềm tin của tôi đang dần chao đảo, nhưng tôi...
vẫn phải tiếp tục cố gắng
vẫn phải ngẩng cao đầu

Sẽ luôn có những ngọn núi khác mọc lên
tôi sẽ làm chúng phải chuyển dời
Luôn là một cuộc chiến gian nan
Đôi khi, bạn sẽ ngã gục
Không phải chuyện tôi sẽ đến được đích nhanh tới đâu
Không phải chuyện cái gì đang chờ đợi tôi ở phía bên kia
Đó là...vượt qua

Những cuộc chiến tôi đương đầu
Những cơ hội tôi nắm lấy
Đôi khi chúng đánh gục tôi nhưng...
Tôi sẽ không đổ vỡ
Những đau đớn tôi phải chịu đựng
Nhưng chúng chính là những khoảnh khắc 
Tôi sẽ ghi nhớ mãi
Phải tiến tới
Và tôi
Tôi phải mạnh mẽ
Tôi phải nỗ lực

Sẽ luôn có những ngọn núi khác mọc lên
tôi sẽ làm chúng phải chuyển dời
Luôn là một cuộc chiến gian nan
Đôi khi, bạn sẽ ngã gục
Không phải chuyện tôi sẽ đến được đích nhanh tới đâu
Không phải chuyện cái gì đang chờ đợi tôi ở phía bên kia
Đó là...vượt qua

Hãy tiến tới
Hãy vượt qua
Hãy tin tưởng
Đó là tất cả
tất cả
Phải vượt qua
Giữ lấy niềm tin
Giữ lấy niềm tin

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

No comments:

Post a Comment