hoc guitar

Guitar pro - Tạo bản nhạc mới

guitar pro - tao ban nhac guitar 3Ký hiệu thời gian (nhịp)

Nhịp cho khuông nhạc luôn là số phách trong mỗi ô nhịp. Chẳng hạn, với nhịp ¾ cho biết thời gian liên quan là nốt ¼ còn số 3 nghĩa là có 3 phách trong mỗi ô nhịp. Trường hợp này, có 3 nốt ¼ trong mỗi ô nhịp.

guitar pro - tao ban nhac guitar 2

 

 

Giao diện chính

Có thể di chuyển được thanh công cụ, tách riêng từng phần (thả nổi), hiển thị hoặc ẩn đi tùy ý cho người dùng chọn lựa.

Mở View> Menus & Toolbars để hiển thị thanh công cụ để chuyển lại mặc định chọn View >Skin để thay đổi kiểu nút bấm. Kiểu giao diện như GP4 hay Gp3 được hỗ trợ với phần mềm tương ứng.

Mỗi vùng trên màn hình có thể định lại cỡ sử dụng tách (1) và (2). Thanh trạng thái ở đáy giao diện cho biết thông tin về bàn nhạc được mổ sẻ như là tựa đề, tác gủa, vị trí (ô nhịp và track), tên track đó, số trang, dấu hiệu khoảng thời gian tồn tại trên ô nhịp hoạt động.

Cách tạo bản nhạc mới trong guitar pro.

Để tạo bản nhạc mới trong guitar pro bạn thực hiện theo tuần tự sau:

  • Bản nhạc mới


Mở File> New [Ctrl+N]. menu này sẽ đóng bản nhạc hiện tồn, sau đó tạo ra một trang viết nhạc mới và cửa sổ Score Information [F5] hiện lên

guitar pro - tao ban nhac guitar 1Ở cửa sổ này bạn có thể nhập thông tin như  là tựa đề, tác giả, … Bạn cũng có thể nhập lời bài hát vào.
Default Properties để định sẵn giá trị mặc định, được dùng khi tạo lên bản nhạc mới.
Nhấn bút OK để sang bước sau.

  • Ký hiệu phím


Bật Bar> Key Signature để mở cửa sổ Key Signature. Chọn phím và chế độ (chính hay là phụ) bản nhạc. Nếu không biết thông tin gì nên đặt giá trị mặc định (cung  Đô trưởng) vì nó không làm thay đổi hiển thị ký hiệu chuẩn.
Nhấn nút Ok để tiếp tục.

No comments:

Post a Comment