hoc guitar

Hợp âm guitar "Biển nhớ"

Hợp âm Guitar bài hát "Biển nhớ"


guitar-hop am bien nho


Ngày mai em [Am]đi biển [Am/G]nhớ tên em gọi [Dm/F]về
gọi [F]hồn liễu rũ lê [E]thê gọi [E7]bờ cát trắng đêm [Am]khuya
Ngày mai em [Am/C]đi
đồi [Dm-E]núi nghiêng nghiêng đợi [E7]chờ sỏi [F]đá trông em từng giờ
nghe [E7]buồn nhịp chân bơ [E7]vơ

Ngày mai em [Am]đi biển [Am/G]nhớ em quay về [Dm/F]nguồn
gọi [F]trùng dương gió ngập [E]hồn bàn [E7]tay chắn gió mưa [Am]sang
Ngày mai em [Am/C]đi
thành [Dm-E]phố mắt đêm đèn [E7]mờ hồn [F]lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe [E7]ngoài biển động buồn [Am]hơn

Hôm nào em [Dm]về
bàn [F]tay buông lối [Am]ngỏ đàn [E]lên cung phím [E]chờ
sầu [E7]lên đây hoang [E7]vu

Ngày mai em [Am]đi biển [Am/G]nhớ tên em gọi [Dm/F]về
triều [F]sương ướt đẫm cơn [E]mê trời [E7]cao níu bước sơn [Am]khê
Ngày mai em [Am/C]đi
cồn [Dm-E]đá rêu phong rủ [E7]buồn đèn [F]phố nghe mưa tủi hờn
nghe [E7]ngoài trời giăng mây [E7]tuôn

Ngày mai [Am]em đi biển [Am/G]có bâng khuâng gọi [Dm/F]thầm
ngày [F]mưa tháng nắng còn [E]buồn bàn [F]tay nghe ngóng tin [Am]sang
Ngày mai em [Am/C]đi
thành phố [Dm-E]mắt đêm đèn [E7]vàng nửa [F]bóng xuân qua ngập ngừng
nghe [E7]trời gió lộng mà [Am]thương .

 

nguồn : sưu tầm

No comments:

Post a Comment