hoc guitar

Hợp âm guitar "Good"

Hợp âm Guitar bài hát "Good"


 

guitar - hop am good

Đây là hợp âm của bản hit năm 1995 "Good" do ban nhạc Better than Ezra thể hiện. Đây có lẽ là bản rock đơn giản nhất dành cho guitar mà tôi biết. Chỉ với các hợp âm cơ bản G, D, Em bạn đã có thể cháy trong giai điệu sôi động của "Good". Hãy cùng trải nghiệm.

G            D          Em           C7
Lookin around the house,
G             D          Em                C7
hidden behind the window and the door
G                 D        Em                 C7
Searchin for signs of life but there’s nobody home

G D Em C7
G D Em C7

G              D             Em        C7
Now maybe I’m just too sure
G                D                       Em                        C7
Or maybe I’m just too frightened by the sound of it
G            D                  Em                C7
Pieces of notes fall down but the letter said
CHORUS:

G       D         Em        C7
Uh-huh, it was good living with you
G       D        Em         C7
Uh-huh, it was good,
G       D        Em           C7
Uh-huh, it was good living with you
G       D        Em            C7
Uh-huh, it was good

G D Em C
G D Em C

Here is the fill behind this part of the song. You can also just keep playing the chords if want.

|—3——————————————————————-|
|—3——————————————————————-|
|—0—-0—4-5-4—0-0—4-5-4-5————————————–|
|———————————————————————–|
|———————————————————————–|
|———————————————————————–|

G            D          Em     C7
Sitting around the house,
G                   D          Em                 C7
watchin the sun trace shadows on the floor
G                      D           Em                        C7
Searchin for signs of life but there’s nobody home
G                  D          Em                  C7
Well maybe I’ll call or write you a letter
G                    D            Em          C7
Now maybe we’ll see on the 4th of July
G                       D            Em            C7
But I’m not too sure, and I’m not too proud
G                    D               Em              C7
Well, I’m not too sure and I’m not too proud to say
CHORUS:

G         D         Em        C7
Uh-huh, it was good living with you
G         D        Em         C7
Uh-huh, it was good,
G         D        Em           C7
Uh-huh, it was good living with you
G          D        Em            C7
Uh-huh, it was good

Here is where they go up a full note on the riff……

A  E   F#m  D


A  E   F#m  D


CHORUS:

G         D         Em        C7
Uh-huh, it was good living with you
G         D        Em         C7
Uh-huh, it was good,
G         D        Em           C7
Uh-huh, it was good living with you
G          D        Em            C7
Uh-huh, it was good

No comments:

Post a Comment