hoc guitar

Hợp âm guitar "Quên đi mối tình đầu"

Hợp âm Guitar bài hát "Quên đi mối tình đầu"


guitar - hop am quen di moi tinh dau

Còn dêm nay(Dm) xin trả hết yêu thuơng(Em)
mai sang ngang(F) xin em(C) đừng rơi lệ(Am)
để xót xa(Em) người ở lại dớn đau(Am)
khóc chi em nay vầng trăng dả cạn
ngồi nơi dây ôm nởi nhớ khôn nguôi
mai vu quy vui bên người xa lạ
dừng khóc than rồi củng chỉ thế thôi

dk

mối(C)... tình đâu(G) thôi hảy quên di(Em)
dưng(Em) bận tâm gì kể ở bên dường(C)
lặng(Am) nhìn thieen ái(F) đần trôi(C) xa bến(Dm)
cố ngượn cười(G) nuói(Am) lệ vào tim(Em)

mối tình đầu thôi hay quên di
dừng bận tâm gi kẻ ở bên đường
dừng ngoải mặt di mà nghe chua chat
cố ngượn cười(G)nuối lệ vào tim(Am)

Nguồn guitarpro.vn

No comments:

Post a Comment