hoc guitar

Hợp âm guitar "Hà Nội mùa hoa sữa"

Hợp âm Guitar bài hát "Hà Nội mùa hoa sữa"


guitar - hop am ha noi mua hoa sua

Hà Nội mùa [C#m] thu
Hoa sữa nồng [F#m]nàn trên đường phố Nguyễn [C#m]Du
Lồng ngực đầy ngực [F#m]căng hương hoa
Từng đôi trai gái đi [G#7]qua, hương hoa sữa nồng nàn

Mùa thu [A]ơi, bao mùa thu đi qua,
Anh vẫn[C#m] nhớ mùa thu ấy,
Đôi chúng mình chia [A] tay, đôi chúng mình chia [G#7] tay
Hoa sữa vẫn nồng [F#m] nàn...nồng [C#m]nàn ...

[C#]Gió nhẹ vương tóc em,
Trên cành hoa [G#]thơm
Bàn tay nhẹ [C#] vuốt
[C#]Gió nhẹ vương tóc em,
Để anh mang [A#m]theo
Vòng tay lưu [D#7luyến

Dù em đi [C#]xa
Hoa vẫn đợi [G#]chờ
Hoa nở trên [D#m]tay
Đón em từng [Am]ngày.

Ngày ngày mặt [G#]trời đợi mùa thu [D#m]sang
Ngọt ngào hoa [D#7]sữa
Khi mùa thu [G#]sang càng thêm lưu [C#]luyến
Nhớ[G#] em, nhớ về mùa hoa [D#7]sữa
Hà Nội mùa [C#]thu....

Nhớ em, nhớ về mùa hoa sữa
Hà Nội mùa thu....

Nguồn guitar.vn

No comments:

Post a Comment