hoc guitar

Hợp âm guitar "Vết chân tròn trên cát"

Hợp âm Guitar bài hát "Vết chân tròn trên cát"


guitar - hop am vet chan tron tren cat

 

Vết chân tròn (Dm) vẫn đi về © trên con đường mòn (Am)

cát trắng quê tôi (Am)

Anh thương binh (G) vẫn đến trường làng (Dm) vẫn ôm đàn(Em) dạy các em thơ(Em) bài hát quê hương(Am).

Bài hát(Am) có ngọn núi quê anh(Dm) xa a ... vời (G)

Bài hát(Am) có đồng lúa mênh mang(Dm) câu .. hò(G)

Bài hát © có người lính đã hy sinh(Em) âm thầm(Dm)

Cho hôm nay(F) những gót chân son(G) vui quanh(Em)dấu chân tròn (Am).

Bài hát có trận đấu không quên bên đồi,

Bài hát có người lính biên cương thương mẹ

Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn (Như trên).

Để lại (Em) một bài ca (F)trên cát trắng bao la (Am).

Vết chân tròn(Dm) vẫn in hình (C) trên con đường mòn (Am) cát trắng quê tôi (Am).

Như bài ca(G) anh viết trong thầm lặng (C) trên bờ cát không lời(Dm). Cứ hát mãi trong tôi (Em)

Hát mãi(Dm) trong tôi (C) ôi bài ca cuộc đời (Am) cháy mãi (Em) trong tôi (Am) đốt mãi (Em) trong tôi (Am).

Nguồn nvlschool.com

No comments:

Post a Comment