hoc guitar

Hợp âm "Nỗi nhớ mùa đông"- Phú Quang

Hợp âm Guitar bài hát "Nỗi nhớ mùa đông"- Phú Quang


guitar - hop am noi nho mua dong[Bm]Dường như ai đi ngang [F#7]cửa,
Gió [G]mùa đông bắc se [Bm]lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều [F#7]nay cũng bỏ ta [Bm]đi.

Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta [F#7]đi .

[Bm]Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát [Bm]trắng
Làm [D]sao về được mùa [G]đông
Để nghe chuông chiều xa [Bm]vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ [F#7]như mùa đông đã [Bm]về

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

(Nguồn: hocguitar.org)

No comments:

Post a Comment