hoc guitar

Hợp âm guitar "Mẹ yêu"

Hợp âm Guitar bài hát "Mẹ yêu"


guitar - hop am me yeu

| 2/4 | Ballad/Eurobeat (Tips: Bm7 can replace by Am, sound better)

Lấy tông, nốt: Si*� Si* Si* Si*� Si* La*� � Si*� Sol*� � � (* = thấp)
� � � � � � � � � � Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc ...

|G� � � � � � � � � � � � � � � � |G
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
� � |C� � � � � � � � � � � � � � � � � |C
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết ...
|G� � � � � � � � � � � � � � � � � � |G
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền ...
� � � � � |Bm7� � |Bm7�
giấc mơ say ...
� � � � � |Em� � � � � � � � � � |Em
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu
� � � � |G� � � � � � � � � � � � � � |G
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời
� � |A7� � � � � � � |A7� � � � � � � � |D� � |D
Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên .

|G� � � � � � � � � � � � � � � � � |G
Luôn bên con khuyên răn con nên người
� � |C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |C
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống ...
|G� � � � � � � � � � � � � � � � � |G
Mong cho con luôn luôn yêu đời ...
� � � � � |Bm7� � � |Bm7
sống vui tươi ...
� � � |Em� � � � � � � � � � � � � � � � � |Em
Tình thương cho con bao la biết mấy ...
� � � � |G� � � � � � � � � � � � � � |G
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con
� � � � |Am� � � � �
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều
� � � � |Am� � � � � � � � � � � � � � � � � � � |D7� |D7
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói ...

� � � � |G� � � � � � � � � � � � � � � |G
Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
� � � � � |C� � � � � � � � � � � � � � � |C
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu
� � � � |A7� � � � � � � � � � � � � � � |A7
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa ...
� � � � � � |D7� � � � � � � � � � � � � � � |D7� �
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu ...
� � � � � |G� � � � � � � � � � � � � � |G
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
� � � � � � |C� � � � � � � � � � � � � � � � � |C
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu
� � � � � � |D7� � � � � � � � � � � � � |D7
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi ...
� � � � |G
Ơi mẹ yêu[/b]

(Nguồn: guitar.vn)

No comments:

Post a Comment