hoc guitar

Hợp âm guitar "chênh vênh"

Hợp âm Guitar bài hát "chênh vênh"


guitar, hop am guitar chenh venh

Thương em[D] anh trèo non cao
Mua mưa[Em] thâu mây tan bềnh [A7]bồng
Thương em[D] anh lội sông [Em]sâu
Trôi hương[G] trôi hoa tan phận [A7]ngọc

Còn[Bm] chần chờ chi hỡi [G]anh
Hôn em [Em], ôm em cho [G] nát chênh vênh
Ừ [Bm] tình là điên khát [G]say
Hôn em [Em], ôm em sao [G] nát chênh vênh
(tương tự đoạn 1)
Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng 30, quên mình
Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt

(Nguồn: 11b2.withmeguitar.us)

No comments:

Post a Comment