hoc guitar

Hợp âm guitar "Đi tìm nữ thần mặt trời"

Hợp âm Guitar bài hát "Đi tìm nữ thần mặt trời"


guitar - hop am di tim nu than mat troi

Một mình (Dm) lang thang trên đất này(Gm),

theo dấu chân � cha ông (A7) từng ngày. (D)
Một mình (Dm) qua sông, qua núi đồi (Gm),

tìm mặt trời � và tìm lời ru (A7) ngàn đời. (Dm)

Tôi như con � chim lạc bầy trên trời cao (Dm)
Tôi như con � thú hoang lang thang trong rừng sâu (Dm)
Như dòng sông � khao khát lời (Dm),

tôi như hạt mưa � không có lời (Dm)

Bài hát � ơi mặt trời (Dm), bài hát � tôi một thời (Dm)

cùng Ê (Bb) - Đê, Bih, M' (A7) Nông

Hát giữa (D) mọi người không ngại ngần (G),

bài hát nữ thần (D) mặt trời, nữ thần (D) mặt trời (A)

... tôi đi (A) tìm em (Dm) . . của tôi. . .
Hát giữa (D) mọi người không ngại ngần (G),

bài hát nữ thần (D) mặt trời, nữ thần (D) mặt trời
... tôi đi tìm em ...
ầu bẵng gam Dm

(Nguồn: guitar.vn)

No comments:

Post a Comment