hoc guitar

Hợp âm guitar "Đêm thấy ta là thác đổ"

Hợp âm Guitar bài hát "Đêm thấy ta là thác đổ"


guitar - hop am dem thay ta la thac do

Một đêm(Am) bước chân về gác nhỏ(Em)
Chợt nhớ (G) đóa hoa tường vi ©
Bàn tay (Am) ngắt hoa từ phố nọ (Em)
Giờ đây (G) đă quên vườn xưa ©

Một hôm (Am) bước qua thành phố (Am) lạ
Thành phố (Dm) đă đi ngủ trức (Am)
Đời ta(Am) có khi tựa lá cỏa (Em)
Ngồi hát (G) ca rất tự do ©

Nhiều khi (Am) bỗng như trẻ nhớ(Em) nhà
Từ những (Dm) phố kia tôi về (Am)
Ngày xuân (Am) bước chân người rất (Em) nhẹ
Mùa xuân (Am) đă qua bao giờ (G)

Nhiều đem © thấy ta là thác (Am) đổ
Tỉnh ta (F) có khi (E) còn nghe (Am)

Một đêm bước chân về giữ chợ
chợt tháy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là dốm lửa,
Một hôm nhóm trong vườn khuya

Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời ta có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như

Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Ḷòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ
Và em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia

(Nguồn: guitar.vn)

No comments:

Post a Comment