hoc guitar

Hợp âm guitar "cây đàn sinh viên"

Hợp âm Guitar "cây đàn sinh viên"


guitar, hop am guitar cay dan sinh vien

(Am) đời sinh viên có cây đàn (G) ghi ta(Am)
đàn ngân lên (F) chúng ta (G) cùng hoà ca(C )
(Dm) có anh bạn xa nhà (Am)
(F) có cô bạn (G) nhớ cha (C )
(F) cất tiếng (Em) cùng hoà ca (Am)

đoạn sau giống hệt

điệp khúc
(F) đời sinh viên sống trong (G) tình bạn thân (C )
(D) khi em nhớ nhà, anh (Am) nâng phím đàn
(D) tính tang tình tình (Am) tang
(F) cùng dắt (G)nhau qua những (C ) ngày gian khó
(F) cùng dắt (G) nhau qua quãng đời (Am) sinh viên

1 bản điền hợp âm khác :

(Am)Đời sinh viên(F) có cây đàn(G) guitar(Am)
Đàn(Am) ngân lên(F) chúng ta cùng(G) hòa ca©
Có(Dm) anh bạn xa nhà(Am)
Có(F) cô bạn(G) nhớ cha©
Cất(F) vang cùng(Em) lời ca
.......
Đời sinh viên quí cây đàn guitar
Nhờ guitar mới quen nàng mời ca
Buông phím đàn
Tang tình tang tính
Hát lên bài nhớ thưong
Thương mến tình đồng hương

Đời(Dm) sinh viên sống trong(G) tình bạn thân©
Khi(D) anh thấy buồn
Tôi nâng(Am) phím đàn
Tính(D) tang tình tình tang(Am)
Cùng(F) dắt nhau(G) qua những ngày© gian khó
Cùng(F) dắt nhau(G) qua quãng đời(Em) sinh viên(Am)

Rồi mai đây,bước danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn
Ta nhớ năm nào
Thức suốt đêm dài
Những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều
Giờ nhớ nhau ta ôm đàn guitar

(Nguồn: guitar.vn)

No comments:

Post a Comment