hoc guitar

Hợp âm guitar "Let it be"

Hợp âm Guitar bài hát "Let it be"


guitar - hop am "Let it be"
C       G         Am     F
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
C G F C/E Dm C
Speaking words of wisdom, let it be

And in my hour of darkness, She is standing right in front of me

Speaking words of wisdom, Let it be

Am G F C
Let it be, let it be, let it be, let it be
G C F C/E Dm C
Whisper words of wisdom, let it be

And when the broken hearted people, Living in the world agree

		There will be an answer, let it be

But though they may be parted, There is still a chance that they may see

There will be an answer, let it be

CHORUS: Let it be, let it be, let it be, let it be
|
| There will be an answer, let it be
|
| Let it be, let it be, let it be, let it be
|
| Whisper words of wisdom, let it be

LEAD

Let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be

And when the night is cloudy,

There is still a light that shines on me

Shine on till tomorrow, let it be

I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom, let it be

CHORUS
Lời dịch:
Có những lúc tôi nhận ra mình gặp khốn khó
Đức Mẹ hiện ra với tôi
Trao ban những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế
Và trong những giờ phút đen tối của tôi
Đức Mẹ lại hiện ra ngay trước mặt tôi
Trao ban những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế
Hãy để mọi chuyện diễn ra như thế
Thì thầm những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế

Và khi những người tan nát cõi lòng sống trên thế giới này mà hoà hợp với nhau thật sự
Thì sẽ có một câu trả lời, hãy để mọi chuyện diễn ra
Ví dầu họ có thể chia ly, vẫn còn có một cơ hội để họ gặp lại nhau
Sẽ có một đáp án, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên
Hãy để mọi chuyện diễn ra như thế
Sẽ có một đáp án, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên

Và khi mây vần vũ đêm tối
Vẫn còn có chút ánh sáng chiếu rọi đến tôi
Chiếu mãi đến ngày mai, hãy để mọi chuyện thế đi
Tôi thức giấc vì âm nhạc trỗi lên
Đức Mẹ hiện ra với tôi
Trao ban những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế
Hãy để mọi chuyện diễn ra như thế
Sẽ có một đáp án, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên
Hãy để mọi chuyện diễn ra như thế
Thì thầm những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế

(Nguồn: tabs.ultimate-guitar.com)

No comments:

Post a Comment